Reet Neimari nimeline kriitikaauhind

Reet Neimari nimeline kriitikapreemia antakse autorile või autorite kooslusele eelmise kalendriaasta jooksul kirjalikus või suulises vormis avalikkuseni jõudnud ühe või mitme arvustuse, artikli, saate, trükise vms eest, mis analüüsivad ja kirjeldavad pädevalt Eesti teatripilti ja teatrikunsti.

Auhind antakse välja Eesti Teatriliidu ja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali poolt. Eesti Teatriliidul lasuvad seejuures korralduslikud ja näitekunsti sihtkapitalil finantseerimisülesanded.

Žürii esitab auhinnale ja avalikustab 2-5 nominenti, kelle hulgast valitakse laureaat. Iga-aastase auhinna suuruse määrab Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nõukogu Eesti Teatriliidu juhatuse taotlusel. Aastaauhinnaga kaasneb Theodori silm ja Kultuurkapitali rahaline preemia.

Auhinna määramiseks moodustab Eesti Teatriliidu juhatus igaks kalendriaastaks žürii. Žürii moodustamise printsiibid ning arvuline koosseis on Eesti Teatriliidu juhatuse määrata. Kandidaate auhinnale võivad esitada iga aasta 15. jaanuariks kõik teatrikunstiga tegelevad asutused, teatrikoolid, teatritegelaste ühendused, meediaväljaannete kultuuritoimetused ja üksikisikud. Kandidaate võivad esitada ka žüriiliikmed iseseisvalt.

Auhinnad määratakse žürii salajase hääletuse teel, kusjuures auhinna saamiseks peab kandidaat koguma enam kui poolte žürii liikmete hääled. Võimalikud on seejuures mitu hääletusvooru. Auhinna saaja tehakse teatavaks ning auhind antakse kätte igal aastal 27. märtsil toimuval rahvusvahelise teatripäeva tähistamise üritusel.