Aasta lavastus

Auhind hindab lavastust kui erinevate autoripositsioonide koostoimel sündinud tervikut.
Auhinna määrab Teatriliidu juhatus ühele eelmise kalendriaasta jooksul Eestis esietendunud lavastusele.

Ettepanekuid auhinna määramiseks võivad esitada Teatriliidu juhatuse poolt kinnitatud aastaauhindade žüriid (sõnalavastuste žürii, tantsulavastuste žürii, balletilavastuste žürii, muusikalavastuste žürii). Žüriid esitavad auhinna kandidaatideks vähemalt 2 lavastust 5. jaanuariks.

Auhind määratakse salajase hääletamise teel ja vajab otsuse langetamiseks üle poole Teatriliidu juhatuse liikmete häältest. Kui ükski kandidaatidest vajalikku häälteenamust ei kogu, jääb auhind välja andmata.

Auhinnaks on rändav Theodori silm, millega kaasnev diplom jääb auhinna saanud kollektiivi valdusse.

Auhind antakse üle rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil ja selle annab üle Teatriliidu esimees.

Auhind asutati 2008. aastal Teatriliidu juhatuse otsusega.


Aasta lavastuse laureaadid aastate järgi.