Eesti sõnateater 1965–1985. I

Eesti Sõnateater 1965 - 1985

Kaheköiteline kollektiivne monograafia „Eesti sõnateater 1965–1985” jätkab Eesti kutselise sõnateatri ajaloo uurimuste sarja, mille varasemateks väljaanneteks on ühe-autori-käsitlused: Lea Tormise „Eesti teater 1920–1940. Sõnalavastus” (Tallinn 1978) ja Karin Kase „Eesti nõukogude teater 1940–1965. Sõnalavastus” (Tallinn 1987).

Toimetuskolleegium: Piret Kruuspere (peatoimetaja ja pilditoimetaja),
Lea Tormis (teadusteema/teatriajaloo töörühma juht), Luule Epner,
Eva-Liisa Linder, Mari Tuuling

Kujundaja: Mari Kaljuste
Küljendaja: Ulvi Lahesalu
Fotode valik: Heidi Aadma, Piret Kruuspere, Iivi Lepik
Nime- ja lavateoste register: Anne Saagpakk
Korrektuur: Tiina Hallik

© 2015 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Eesti Teatriliit, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus