Erich Kõlar: kuulake ennast muusikasse

Koostanud ja kommenteerinud Jaak Viller
„Vanemuise” kui muusikateatri säilimisele, hootisele õitsengule ja siiani püsivale vaatajahuvile on tugeva baasi rajanud sellega tõsiselt ja ennastületavalt tegutsenud n-ö sõjajärgne põlvkond kauase muusikajuhi Erich Kõlari eestvedamisel.

Selle teose kaks peamist ja ja võrdselt olulist uurimisobjekti on „Vanemuise” muusikapoole saavutused ja mured ning pikka aega muusikajuhi ja dirigendi kohustusi täitnud Erich Kõlar.

Toimetaja Tiina Mattisen
Kujundus ja küljendus Piia Ruber
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapital, Tartu Kultuurkapital, Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Eesti Teatriliit 2012