Klassikalise tantsu metoodika. Algõpetus, I poolaasta

Ljudmila Kirš, Tamara Kõrreveski

Raamat on mõeldud kasutamiseks eelkõige balletikooli esimese õppeaasta klassikalise metoodika õpikuna. See on esimene omataoline eestikeelne õpik. Klassikalise tantsu alustest ja oma pikaajalistest kogemustest lähtudes on autorid kirja pannud nii esimese õppeaasta eesmärgid kui ka õpetatavate pooside ja liigutuste sooritamise reeglid. Erilist tähelepanu on pööratud liigutuste kooskõlale saatemuusikaga ning näidatud liigutuste muusikasse jaotumist.

Õpikule on lisatud valik tundideks sobivaid muusikapalu, mis on abiks balletiklassi kontsertmeistritele.

Muusika valinud Juliana Juganson
Toimetanud Mall Põldmäe
Kujundanud Kersti Tormis
Trükitud Tallinna Raamatutrükikoja

Eesti Teatrilit 2006

Raamatu väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapital