Shakespeare ja stsenograafia. XX sajandi lavastuste ajalugu

Dennis Kennedy

See on raamat stsenograafia ja rahvusvaheliste Shakespeare´i-lavastuste seostest modernismi ja postmodernismi ajastutel. Autori eesmärk on kahene: uurida, kuidas on lavastuse nähtav pool kooskõlas Shakespeare´i tekstiga ja kuidas see toimib tähenduste kandjana, ning püüda mõista mõningaid Shakespeare´i näidendite keerukamaid tõlgendusi sellel sajandil.


Tõlkinud Lilja Blumenfeld
Toimetanud Anu Lamp, Maret Sarv
Kujundanud ja küljendanud Piret Frey
Kaas Mari Kaljuste
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

Eesti Teatriliit 2004

Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Provost´s Academic Development Fund, Trinity College, Dublin