Kutsekomisjoni koosseis

Tööandjate esindajad
 • Raivo Põldmaa - Tallinna Linnateatri direktor, Eesti Etendusasutuste Liidu esimees 
 • Taivo Pahmann - Rahvusooper Estonia tehnikadirektor 
 • Toivo Kaev - Eesti Draamateatri lavastusteenistuse juht    
 • Ene-Liis Semper - NO99 kunstiline juht, lavastaja 
 • Roland Leesment - Endla tehniline direktor 
 • Joonas Tartu - SA NUKU juht 

Töötajate esindajad
 • Anton Kulagin - Rahvusooper Estonia pealavameistri asetäitja. Valgustaja ja lavameistri kutsestandardite koostaja.   Sooritanud valguskunstniku ja lavameistri kõrgema taseme kutseeksamid. Tehniliste Töötajate Ühenduse liige. 
 • Tauno Makke - Eesti Draamateatri heli- ja videoala juhataja, Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatuse aseesimees. 
 • Liina Unt - Endla teatri peakunstnik. Kutsestandardite koostaja, mitme kutseeksami komisjoni liige, olnud õppejõuks ja koordinaatoriks Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnas. Töötanud vabakutselise teatrikunstnikuna pea kõigis Eesti teatrites, tunneb erinevate teatrite lavatehnilisi võimalusi, lavatehnika ning tehniliste töötajate erialalist taset. 
 • Margus Vaigur - Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatuse liige. Valguskujunduse spetsialist ja valguskunstnik, kutsestandardite koostaja, eksamikomisjonide liige. 
 • Maret Kukkur - Eesti Lavastuskunstnike Liidu esinaine. Kutsestandardite koostaja. Eksamikomisjonide liige. Teatri tehniliste töötajate kollektiivlepingu üks koostajatest. 
 • Pille Jänes - kutse-eksamikomisjonide liige, vabakutseline teatrikunstnik.
 • Peeter Raudsepp - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli juhataja, lavastaja, Eesti Teatriliidu juhatuse liige. EMTA lavakunstikooli juhataja ning Eesti Teatriliidu juhatuse liikmena peab oluliseks tehniliste töötajate kvalifikatsiooni tõstmist, nende töötasu vastavusse viimist kõrgharidusega näitlejate, lavastajate jt esitajate töötasu miinimumnõuetega.
 
Koolitajate esindajad
 • Eve Komissarov - TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia programmijuht ja Ugala teatri kunstnik-dekoraator. 
 • Lilja Blumenfeld - Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonna juhataja, vabakutseline lavastuskunstnik, kutseeksami komisjonide liige. 
 • Elen Lotman - TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli filmikunsti õppejõud, operaator. Peab oluliseks erialaste baasoskuste ühtlustamist teatri – ja filmivaldkonna vahel.

Kutsekoja esindaja
 • Kersti Rodes - Eesti Kutsekoja kommunikatsioonijuht

Muud osapooled
 • Andres Pung - EV Haridus- ja teadusministeerumi esindaja, SA Innove (üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja) juhatuse liige. 
 • Riina Viiding - Eesti Teatriliidu vastutav sekretär 
 • Rein Neimar - Teatri Tehniliste Töötajate liidu asutaja, Teatriliidu kutsekomisjoni esimees aastatel 2005-2013.