Tervisehüvitis

TERVISEHÜVITISE TAOTLEMISE KORD

Eesti Teatriliidu liikmel on võimalik taotleda tervisehüvitist (hambaravi, prilliostu jms puhul) aastas kuni 320 €, vastavalt Teatriliidu rahalistele võimalustele. Ühe taotluse kuludokumentide alusel hüvitatakse kuni pool (50%) kulunud summast. Kuni 50-eurose taotluse puhul kompenseeritakse võimalusel kuni 100%. Tegemist on brutosummadega, millest läheb maha tulumaks. 

Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada Teatriliidule avaldus ning nimelised kuludokumendid.
NB! Hüvitise taotlemiseks peab olema Teatriliidu liige vähemalt aasta ning liikmemaks peab olema tasutud.

Hüvitist makstakse kord kvartalis, neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtajaks on iga kvartali viimase kuu 10. kuupäev (10. märts, 10. juuni, 10. september, 10. detsember). Otsusest teatame 10 päeva jooksul.

Kinnitatud juhatuse otsusega 2. detsembril 2013.

*******************

Порядок ходатайства о пособии на лечение зубов

Члены СТД Эстонии могут ходатайствовать о компенсации лечения зубов на сумму до 320 евро в год, в зависимости от финансовых возможностей СТД. На основании одного документа о расходах, приложенному к ходатайству, компeнсируется половина потрачнной на лечение зубов суммы.

При ходатайстве о компенсации следует подавать заявление в СТД и документы о расходах с указанием имени ходатайствующего. В заявлении следует указать свой личный код и номер банковского счета.
Сумма в документе о расходах, состоящая из нескольких частей, не оплачивается.
Ходатайствующий о компенсации должен быть членом СТД не менее года при уловии, что у него уплачены членские взносы.

Кроме компенсации за лечение зубов можно ходатайствовать о других пособиях на здоровье (покупка очков, расходы, связанные с профессиональными заболеваниями и пр.).

Компенсация выплачивается раз в квартал, четрые раза в год. Ходатайства рассматриваются 10-го числа последнего месяца каждого квартала (10 марта, 10 июня, 10 сентября, 10 октября)..
О принятом решении ходатайствующему сообщается не позже чем через 10 дней.


Утверждено на собрании праввления 2 декабря 2013 г