Teatrielu '97

SISUKORD

Anneli Saro. Peiarid ja Võrumaa hullus
  • Madis Kõivu „Peiarite õhtunäitus“ Eesti Draamateatris (1997) koos lavakunstikooli 18. lennu üliõpilastega, lavastaja Priit Pedajas.
KAKS VAADET ARKAADIALE
Rein Saluri. Et in arcadia ego
Jaan Undusk. Sümpaatia kontra determinism: „Arkaadia“ erootiline diskurss
  • Tom Stoppardi „Arkaadia“ Tallinna Linnateatris (1997), lavastaja Jaanus Rohumaa.
Ülo Tonts. Kui vaataja peas tekivad tähendused
  • Merle Karusoo „elulooteatrist“.
KOLM KORDA KOLM KROSSI
Šapiro ruumist ja ajast (Reet Neimari intervjuu Adolf Šapiroga)
„Kolmekrossiooperi“ esimene proov (lindilt maha kirjutanud ja tõlkinud Kalju Orro)
Kadi Herkül. Hirmus Brecht ja hulk probleeme
  • Bertolt Brechti ja Kurt Weilli „Kolmekrossiooper“ Tallinna Linnateatris (1997), lavastaja Adolf Šapiro.
Jaanika Juhanson. Fragmente fragmentaariumist ehk sulg ei tule enam kummardama
  • Kirjutises on kasutatud väljavõtteid Tartu Ülikooli teatriteaduse tudengite vestlusest 10. märtsil 1998.
Lilian Vellerand. Partnerlus ja parim partner '97
  • Erinevatest partnerlustest näitlejate vahel.
Pille-Riin Purje. Üheksa ühisnimetajata meest
  • Mõnest vähem tähelepanu saanud näitlejast ja nende rollidest möödunud teatriaastal (Peeter Jürgens, Jüri Vlassov, Hendrik Toompere sen, Riho Kütsar, Tõnno Linnas, Gert Raudsep, Indrek Taalmaa, Dan Põldroos, Leino Rei).
Mare Põldmäe. Mis juhtus ooperilaval
  • Estonia ja Vanemuine 1997. aastal.

Preestrinna kunstide templin. Voldemar Ermi päevaraamatust

Täienduseks Ants Eskola mälestusteraamatule

Piret Kruuspere. Pagulasnäitleja ja tema aegruum. Edmar Kuus

Lea Tormis. Karin Kaske meenutades

Reet Neimar. Kolm pilti
  • Lavakunstikateedri 7. lennust.
KROONIKA

TEATRIELU ’97
Koostaja Piret Kruuspere
Kroonika Helvi Einas

Kujundus Kersti Tormis

Kogumiku väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.

© Eesti Teatriliit, 1998