Kutseeksamid

Kultuuri Kutsenõukogu 20.11.2014 koosoleku otsuse järgi on Eesti Teatriliit etenduskunstide tugiteenuste kutseala kutsete andja tähtajaga 19.11.2019 järgmiste

kutsete osas:

I
dekoraator-butafoor, tase 7     

kunstnik-dekoraator, tase 7

II
lavatehnik, tase 3    
lavameister, tase 4

juhtiv lavameister, tase 5

III
valgustaja, tase 4 hindamisstandard
valguskujundaja, tase 6 hindamisstandard
valgusmeister, tase 6 hindamisstandard


Kutsestandarditega saab tutvuda siin.

Kutse taotlemise tingimused.

Kutse andmise kord.

Lavameeste ja lavameistrite kutseeksam toimus 19. juunil 2017 Eesti Teatriliidus.

______________________________________________________

Eksamil osalemiseks vajalikud dokumendid:
  1. Europassi Curriculum vitae
  2. Kutse taotlemise avaldus 
  3. Maksekorraldus (kutseeksami tasu 31 eurot tuleb kanda enne eksamit Teatriliidu arvelduskontole).
  4. Tööandja hinnang eelneva töökogemuse kohta (soovituslik).


Abimaterjal eksamiks:
  1. Valik võimalikke eksamiküsimusi ja ülesandeid lavatehnilistele töötajatele
  2. Jaan Mikkel „Lavast ja lavatehnikast“ (raamatut võib osta ja laenutada Teatriliidu valvelauast)
  3. Teatri tehniliste töötajate kollektiivleping Eesti Etendusasutuste Liiduga (2017)
  4. Ohutusnõuded
  5. Väike inglise-eesti lavasõnastik
  6. OISTATi (International Organisatsion of theatre scenographers, theatre architects and theatre technicians) digitaalne teatrisõnastik ja app

_______________________________________________________


Teatriga seotud kutsestandardid (ka need, mida annavad teised institutsioonid) on

leitavad kutsestandardite registrist.

_______________________________________________________

VAATA VEEL: