Oleme esindatud

TALO

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO asutati 28.septembril 1992.a. TALO on üleriigiliselt tegutsevaid kutse- ja ametiühinguid, samuti kutse- ja ametiühingute liite ühendav keskliit. TALO on asutatud töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike ja ühiskondlike huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamiseks ja kaitsmiseks ühistegevuse kaudu. Eesti Teatriliit kuulub TALO, kui katusorganisatiooni liikmeskonda alates selle loomisest 1992.a. Alates 2005.a.on TALO juhatuse aseesimees on Riina Viiding.

SA Eesti Teatri Agentuur

SA Eesti Teatri Agentuur loodi Eesti Näitemänguagentuuri ja Eesti Teatriliidu Teabekeskuse ühinemise baasil 2007.a. Asutajad on Teatriliit ja Eesti Etendusasutuste Liit. Agentuuri eesmärgiks on vahendada teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi, avaldada teatristatistikat, edendada Eesti draamakirjandust ning anda pädevat informatsiooni teatri kohta nii Eestis kui ka mujal maailmas.SA Nõukogus esindavad Teatriliitu Rein Oja ja Ain Lutsepp.

SA Eesti Teatri Festival

SA Eesti Teatri Festival'i asutasid Eesti Teatriliit ja asjaosalised eraisikud 2004.aastal selleks, et korraldada teatrifestivale, arendada teatritegevust, toota lavastusi, olla teatri ja teatritegijate partneriks ka muudes küsimustes.

ETF korraldusel on toimunud Eesti teatri suurimad teatrisündmused: festivalid Draama 2003, Komöödia 2004, Draama 2005, Draamake 2006, OmaDraama 2006 (selle raames Balti Teatrisügis), ning Draama 2007.
2006.a. korraldas sihtasutus suurprojekti Eesti Teatri Aasta.
SA tegevust juhib viieliikmeline nõukogu, kuhu Teatriliidust kuulub juhatuse liige Rein Oja.

Kutsekoda

Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus (kaubamärk - Kutsekoda) loodi 2001. aasta augustis jätkamaks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomist. Kutsekoja asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit , Sotsiaalministeerium, Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO ning Eesti Ametiühingute Keskliit. Kutsekoja nõukokku kuulub lisaks asutajatele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

Kutsekoja tegevuse eesmärkideks on:
  1. ühtse ja korrastatud kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomisele ja arendamisele kaasaaitamine ning
  2. Eesti töötajate kvalifikatsiooni võrreldavuse ja teiste riikide poolt tunnustamise saavutamiseks eelduste loomine.

Kultuuri Kutsenõukogu

Kutsenõukogu on vastava majandusharu töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev koostööorgan, mille tegevuse eesmärk on vastavas majandusharus kutsete süsteemi arendamine ja rakendamine.Vabariigi Valitsus kinnitab kutsenõukogude koosseisu. Kutsenõukogud moodustatakse Kutsekoja juurde.

Kultuuri Kutsenõukogu liige on Teatriliidu vastutav sekretär Riina Viiding.

UNI-MEI

UNI-MEI on ülemaailmne meedia-, meelelahutus- ning kunstivaldkonnas töötajate ühendus, mille liikmete hulka kuulub üle 100 kutseliidu ja gildi enam kui 70 riigist.

UNI-MEI on oma liikmeskonda kuuluvatele institutsioonidele rahvusvaheliseks katusorganisatsiooniks ning andmepangaks, kust leida kasulikku teavet näiteks rahvusvaheliste lavastuste või teatrivaldkonnas töötajate rahvusvahelise liikumise korral.
UNI-MEI tegeleb omandiküsimuste, kutsepoliitika, tehnoloogiliste muudatuste, autoriõiguste, nendega kaasnevate õiguste, piraatluse, tsenseerimise ja paljude muude teemadega. Samuti aitab UNI-MEI rahvusvahelisel tasandil vahendada kollektiivlepinguid ja õigusakte puudutavat teavet.
Üheks oma rolliks peab UNI-MEI ka üldist sidemete tugevdamist meedia-, meelelahutus- ning kunstivaldkonnas töötajate ja ametiühinguliikumise vahel. Lisaks tegeleb UNI-MEI ühiste huvide eest seismise tugevdamisega erinevate riikide vahel, mis puudutab töövaidlusi, töölepingute rikkumisi ja inimõiguste või sõnavabaduse rikkumisi kunsti- või meediavaldkonnas.
UNI-MEI kaitseb oma liikmete huve rahvusvahelisel areenil.

UNI-MEI Eesti kontaktisikuks on Riina Viiding.