Dokumendid

Pensionireform
Eesti Ametiühingute Keskliidu kiri sotsiaalkaitseministrile (14.11.2021)
Eesti Teatriliidu kiri Riigikogu kultuurikomisjonile (06.02.2022)
Riigikogu kultuurikomisjoni vastuskiri (aprill 2022)
Artikkel Postimehes 28.12.2021 (Signe Riisalo vs Peep Peterson)

Etendusasutuste seadus
Eesti Teatriliidu kiri Riigikogu kultuurikomisjonile (07.03.2022)


Teatriliidu loomise dokumendid:
1987. aastal moodustati Eesti Teatriühingust Eesti Teatriliit. 1996. aastal moodustasid erinevad teatritegelasi ühendavad erialaorganisatsioonid Ühinemislepinguga katusorganisatsiooni Eesti Teatriliit ning kinnitasid seda Ühiste huvide deklaratsiooniga. 2001. aastal sõlmisid liikmesorganisatsioonid kokkuleppe, mis määratleb Teatriliidu põhikirjaliste ülesannete alusel organisatsiooni igapäevategevuse.