Dokumendid

Eesti Etendusasutuste Liidu, Eesti Teatri Agentuuri ja Eesti Teatriliidu koostöös valminud "Etenduskunstide arengukava aastateks 2013-2020" tööprojekt, mis on koostatud valdkonna arengukavade ja avalike arutelude baasil.

Eesmärgiks on jõuda ühised sihte koondava dokumendini, millele oleksid valmis alla kirjutama nii tööandjaid esindav organisatsioon Eesti Etendusasutuste Liit, töövõtjaid esindav organisatsioon Eesti Teatriliit kui kultuuriministeerium.

Teatriliidu ettepanekud teatrivaldkonna programmi kujundamiseks aprillis 2012.

Tantsuerialade riiklik õppekava, kinnitatud 11.09.2011.

Ühiste kavatsuste protokoll valitsusega kollektiivlepingu sõlmimiseks 2013. aasta töötasu alammäära kohta.

Teatriliidu loomise dokumendid:
1987. aastal moodustati Eesti Teatriühingust Eesti Teatriliit. 1996. aastal moodustasid erinevad teatritegelasi ühendavad erialaorganisatsioonid Ühinemislepinguga katusorganisatsiooni Eesti Teatriliit ning kinnitasid seda Ühiste huvide deklaratsiooniga. 2001. aastal sõlmisid liikmesorganisatsioonid kokkuleppe, mis määratleb Teatriliidu põhikirjaliste ülesannete alusel organisatsiooni igapäevategevuse.