Kronoloogia

I periood 1945 - 1965
 • Asutamine ja kujunemisaastad. Teatriühingu esimeesteks on Ants Lauter, Priit Põldroos, Hugo Laur, Lembit Rajala, Ilmar Tammur. Aseesimeesteks Enn Toona, Ants Päiel.
 • 1945     Asutatakse Eesti NSV Teatriühing. Põhikiri võetakse vastu 27. märtsil, esimeheks valitakse Ants Lauter
 • 1948     Asutatakse Teatriühingu abikäitised – fotoateljee ja pesumaja.
 • 1951     Vääna-Jõesuus üüritakse näitlejatele esimene suvemaja. Hakatakse välja ehitama matusepaika Metsakalmistul. Alustatakse kirjastustegevust. Asutatakse Teatriühingu raamatukogu. Ühing saab tööruumid Estonia teatrimajas. 
 • 1952     Esimene noorte lavajõudude ülevaatus ja teatrikunstnike tööde näitus.
 • 1953     Ilmuma hakkab teatrite koondkava „Tallinna ja Tartu teatrid” (edaspidi „Eesti NSV Teatrid”).
 • 1954     Ilmub esimene almanahh „Eesti Nõukogude Teater”.
 • 1955     Riias toimub balti liiduvabariikide teatritöötajate konverents, kus võetakse vastu otsus korraldada balti liiduvabariikide ühine teatrifestival.
 • 1956     Riias toimub esimene Balti Teatrikevad Riias, millest võtavad osa ka Karjala-Soome teatrid.
 • 1957     Vilniuses toimub teine Balti Teatrikevad. Osalevad ka Valgevene teatrid.
 • 1958     Tallinnas korraldatakse kolmas Balti Teatrikevad Tallinnas. Jällegi osalevad ka Valgevene teatrid.
 • 1959     Asutatakse Eesti NSV Teatriühingu Tööstuskombinaat. Tuludest läheb 25% riigieelarvesse, ülejäänut kasutavad kombinaat ja ETÜ.
 • 1961     Tööd alustavad Teatriühingu lavakunstistuudiod Tallinnas (Draamateatri juures) ja Tartus (Vanemuise juures). Toimub esimene sõnakunstnike konkurss. Esimesed preemiad loominguliste saavutuste eest.
 • 1962     Teatriühingu I kongress. Alustatakse lavastuste tekstilist ja pildilist dokumenteerimist (fotodokumentatsioonid). Esimesed juhatuse koosolekud väljasõitudega teatritesse. Esimest korda võetakse VTO (Üle-Venemaalise Teatriühingu) turismigruppide koosseisus osa teatrifestivalidest välismaal. Ilmumist alustab aastaraamat Teatrimärkmik, mis jätkab Teatrielu nime all ilmumist tänaseni (va sunnitud paus 1985-1995).
 • 1963     Korraldatakse esimene vabariiklik teatrikuu. Ilmumist alustas raamatusari Eesti teatriajaloo vihikud (kuni aastani 1991).
 • 1964     Ostetakse majad teatritöötajate puhkekodudeks Lääne-Virumaal, Lahekülas ja Koolimäel.

II periood 1965 – 1975

Ühingu tegevuse laienemine väljapoole oma liikmeskonda. Teatrikunsti populariseerimine. Esimeesteks on Ilmar Tammur, Ants Lauter ja Georg Ots. Tegevjuhid Ants Päiel ja Margarita Teder.

 • 1966     Esimene vabariiklik vokalistide konkurss.
 • 1967     Balti liiduvabariikide ja Valgevene lauljate konkurss.
 • 1969     Esimene teatrite spartakiaad, mis edaspidi muutub iga-aastaseks.
 • 1970     Tööd alustavad Vanemuise õppekoor ja lastestuudio.
 • 1971     Tööd alustab Rakvere teatri stuudio. Antakse esimesed preemiad parimatele tehnilistele töötajatele. Laiendatakse ruume Estonia teatrimajas.
 • 1973     Alustatakse kino- ja teatriinimeste ühise maja ehitamist aadressil Uus tn 3.
 • 1974     Asutatakse Ants Lauteri nimeline auhind.
 • 1975     Asutatakse Georg Otsa nimeline auhind.


III periood 1975 – 1995
Teatriliidu loomine, erialaliitude moodustamine. Esimeesteks on Kaarel Ird, Jüri Järvet, Mikk Mikiver. Tegevjuhid Eino Laks, Margarita Teder, Toomas Ando, Härmo Saarm, Reet Neimar ja Reet Mikkel.

 • 1976     Tööd alustavad stuudiod Ugalas ja Vene teatris.
 • 1977     Tööd alustab Pärnu teatri õppestuudio, antakse välja esimesed auhinnad teatrireklaami valdkonnas, toimub esimene teatrifoto konkurss.
 • 1978     Toimub A. H. Tammsaare 100. sünniaastapäeva tähistav teatrifestival. Asutatakse Voldemar Panso nimeline auhind
 • 1979     Koostöös Kultuuriministeeriumiga korraldatakse konverents „Noor režii. Tendentsid, saavutused, probleemid”.
 • 1980     Toimub Voldemar Panso nimeline sõnakunsti konkurss.
 • 1982     Tööd alustab tööd noorte teatrikriitikute seminar.
 • 1984     Vahepeal soiku jäänud suhtlus Baltikumi teatriinimeste vahel taastatakse, toimub Balti teatrikevad. Asutatakse Priit Põldroosi nimeline auhind
 • 1985     Toimub esimene Georg Otsa nimeline muusikanädal, mida 1998. aastani korraldatakse kokku 10 korda. 
 • 1987     Eesti Teatriühing reorganiseeritakse Eesti Teatriliiduks. Esimeheks saab Mikk Mikiver. Teatriliidule eraldatakse ehitatav maja Uus tn 5. Luuakse Eesti Teatrifond. ETÜ Tööstuskombinaadist saab Eesti Teatrifondi tööstuskombinaat.
 • 1988 1.-2. aprillil kutsutakse Eesti Teatriliidu initsiatiivil kokku Eesti loomeliitude ühispleenum, millest saab oluline tähis Eesti taasiseseisvumise teel. Asutatakse Aleksander Kurtna nimeline auhind.
 • 1989     Algab iga-aastaste auhinnažüriide tegevuse korraldamine. Teatriliit võtab Kultuuriministeeriumilt üle aastaauhindade žüriide formeerimise, nende töö organiseerimise ja auhindade väljaandmise.
 • 1991     Teatriliit kolib majja Uus tn 5 ja Tallinna Linnavalitsus sõlmib Teatriliiduga rendilepingu.
 • 1992     Võetakse vastu uus põhikiri. Hakatakse moodustama erialaliite. Teatriliit astub TALO liikmeks. Eesti Teatrifondi Tööstuskombinaadi baasil moodustatakse AS Teaspon, mille aktsionärideks on Teatriliit, Teatriliidu liikmed ja Teasponi töötajad. Likvideeritakse Teatrifond.
 • 1993     Teatriliit alustab (TALO koosseisus) valitsusega palgaläbirääkimisi.
 • 1994     Üheksa Eesti riigiteatri poolt asutatakse AS Eesti Näitemänguagentuur, mis vahendab avalikule esitamisele tulevate näidendite autoriõigusi ning nõustab nii teatreid kui üksikisikuid autoriõiguste osas.
 • 1995     Asutatakse Eesti Kultuurkapital, mille taastamise initsiaatorite hulgas on ka Teatriliit. Rahvusvahelist teatripäeva hakatakse tähistama üle-eestilise teatripeona, kus antakse üle teatri aastaauhinnad. Esimene auhinnatseremoonia toimub Ugala teatris.

IV periood 1995 – 2015
Teatriliit kui erialaliitude katusorganisatsioon. Esimeesteks on Tõnu Tepandi, Jaak Allik, Rein Oja ja Ain Lutsepp. Tegevjuhid Reet Mikkel ja Riina Viiding.


1996     Erialaliidud võtavad vastu Eesti Teatriliiduks ühinemise lepingu, millega Eesti Teatriliit muutub katusorganisatsiooniks. Teatriliidu alla koonduvad Eesti Näitlejate Liit, Eesti Lavastajate Liit, Kutseliste Tantsijate Liit, Teatrijuhtide Liit, Lavastuskunstnike Liit, Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus, Teatriuurijate Ühendus, Muusikateatrite Solistide Ühendus, Orkestriartistide Ühendus, Balletiartistide Ühendus, Teatrikriitikute Ühendus, Loomealatöötajate Ühendus, Teatriseenioride Ühendus ning teater Tuuleveski. Rahvusvahelise teatripäeva pidu toimub Endla teatris. Sellest aastast rahastab kõiki auhindu Kultuurkapital (vt ka Eesti teatri aastaauhindade ajaloost). Tartus toimub esimene Eesti Teatri Festival DRAAMA, mis on Eesti teatrite parimate lavastuste ülevaatefestival. Korraldajaks on Vanemuise teater. Festivali loojateks on Teatrijuhtide Liit, Teatriliit, Kultuuriministeerium.

1997     Toimub festival DRAAMA, mis sellest aastast alates toimub biennaalina Tartus. Teatriliit osaleb Etendusasutuse seaduse (jõustub 2003) välja töötamisel. Asutatakse Salme Reegi nimeline auhind. Rahvusvahelise teatripäeva pidu toimub Rakvere teatris.

1998     Rahvusvahelise teatripäeva pidu toimub taas Ugala teatris.

1999     Festivalil DRAAMA 1999 osalevad aukülalistena Rahvusvahelise Teatriinstituudi (ITI) president Jeong Ok Kim ja ITI peasekretär Antonio Perinetti. Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine toimub Tallinna Linnateatris.

2000     Toimub kohtumine Leedu, Läti ja Eesti Teatriliitude vahel. Sõlmitakse ühiste kavatsuste protokoll, milles kinnitatakse vajadust taastada iga-aastane rahvusvaheline omadramaturgia festival. Võetakse vastu Balti Teatrifestivali statuut, mis on kinnitatud Balti riikide teatriliitude poolt. Toimub Teatriliidu peakoosolek. Esimeheks valitakse Jaak Allik. 5 erialaliitu (Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliit, Eesti Lavastuskunstnike Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Lavastajate Liit ja Teatrijuhtide Liit) ühinevad ametiühingute seaduse alusel ametiühingute liiduks Eesti Teatriliit, mis annab Teatriliidule ametiühingute liidu staatuse. Teatriliit kantakse ametiühingute registrisse, jättes talle ka loomeliidu funktsiooni. Koostöös Eesti Entsüklopeediakirjastusega ilmus Eesti Teatri Bibliograafiline Leksikon (peatoimetaja Kalju Haan, retsensent-toimetaja Reet Neimar). Asutatakse Helmi Tohvelmani nimeline auhind. Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine toimub Eesti Draamateatris.


2001     Toimub festival DRAAMA 2001. Esmakordselt on kavas ka off-programm. mille korraldab Tartu Teatrilabor. Teatriliidu peakoosolekul võetakse vastu Eesti Teatriliidu liikmesorganisatsioonide kokkulepe, millega antakse konkreetsed ülesanded katusorganisatsioonile. Esimeheks valitakse Rein Oja. Alustatakse loomeliitude seaduse ettevalmistamist koos teiste loomeliitude ja Kultuuriministeeriumiga. Asutatakse Teatriliidu Teabekeskus, mis tegutseb mittetulundusühinguna, mis koondab ja jagab professionaalse teatriga seotud informatsiooni ning annab välja teatristatistika aastaraamatut. Teabekeskuse esimeseks juhiks saab Mari Kolle. Maria Klenskaja ettepanekul asutatakse Kristallkingakese auhind noorele teatriinimesele. Rahvusvahelise Teatripäeva tähistamine toimub Vene teatris.

2002     Kultuuriministeeriumi ja Teatriliidu kokkuleppena võrdsustatakse Tallinna Balletikooli ja Viljandi Kultuurikolledži lõpetanud palgamäärade mõttes kõrgharidust omavate kultuuritöötajatega. Esimees Rein Oja tutvustab Kultuuriministeeriumis teatrijuhtidele teatrite rahastamise põhimõttena arvutusliku inimtööaasta (AITA) ideed. Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine toimub Eesti Nuku- ja Noorsooteatris.

2003     Toimub festival DRAAMA 2003. Asutatakse Karl Adra nimeline auhind. Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine toimub Estonia teatris.

2004     Asutatakse SA Eesti Teatri Festival (üks asutajatest on Teatriliit), mille ülesandeks saab DRAAMA festivali ning teiste Eesti teatri oluliste suurürituste korraldamine. Teatriliidule antakse etenduskunstide tugiteenuste kutset omistava organi (KO) tegevusluba. Euroopa Komisjoni egiidi all toimub konverents “Sotsiaaldialoog etenduskunstide valdkonnas” (korraldajateks Teatriliit ja Teatrijuhtide Liit). Teatriliit toetab haridus- ja kultuuritöötajate üldstreiki õhtuste etenduste eelsete aktsioonidega teatrites üle Eestis. Toimub Teatriliidu peakoosolek. Esimeheks valitakse taas Rein Oja. Teatriliit osaleb oma liikmete huvide kaitsmiseks väljatöötatud aastate pensioni seaduse muutmise seaduse loomisel. Jõustub loomeliitude seadus. Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine toimub Ugala teatris.


2005     Toimub DRAAMA 2005. Vastavalt 2000. aastal sõlmitud kokkuleppele taastatakse Balti teatrifestivalide traditsioon Riias toimuva festivaliga “Balti vaade”. Eestit esindavad festivalil Eesti Draamateatri lavastus “Eesti matus” ja Vanemuise teatri lavastus „Romeo ja Julia”. Teatriliidu ja Teatrijuhtide Liidu initsiatiivil ning Kultuuriministeeriumi toetusel käivitub teatrite rahastamises arvutusliku inimtööaasta (AITA) printsiip, mis põhineb planeeritud-tellitud etenduste, külastajate ja uuslavastuste arvul ning nendest andmetest tuletatud optimaalsel töökohtade hulgal teatris.
Asutatakse Natalie Mei nimeline auhind. Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine toimub Endla teatris.


2006     Koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia visuaaltehnoloogia õppetooliga alustatakse kutseeksamite korraldamist valgustajatele ning butafooridele. Tartus toimuvad festivalid OmaDraama ja Balti Teatrisügis. Eestit esindavad festivalil lavastused “Põrgu wärk” (ühendus R.A.A.A.M) ja “Misjonärid” (Rakvere teater). Eesti Näitemänguagentuuri ettepanekul võtab Eesti Teatriliit üle algupärase dramaturgia auhinna väljaandmise. Hakatakse välja andma kolme parima tehnilise töötaja auhinda. Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine toimub Vanemuise teatris.

2007     Juhatus otsustab alustada Koolimäe puhkekodu renoveerimisega. Toimub festival "DRAAMA 2007". Teatriliit ja Eesti Etendusasutuste Liit asutavad Eesti Näitemänguagentuuri ja Eesti Teatriliidu Teabekeskuse baasil SA Eesti Teatri Agentuur. Selle eesmärgiks on edendada Eestis teatri- ja dramaturgiaalast tegevust, tutvustada Eesti teatrit väljaspool Eesti Vabariiki, omandada ja vahendada autoriõigusi, koguda ja vahendada teatrialast informatsiooni ja statistikat ning korraldada teatrit ja dramaturgiat populariseerivaid üritusi, koolitusi, seminare, ettelugemisi, näituseid jmt. Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine toimub Kuressaare Linnateatris.

2008     TALO ja Kultuuriministri palgaläbirääkimiste kohtumise tulemusena tunnistatakse põhimõtet, et teatrites töötava kõrg- ja kutselise eriharidusega töötaja kuupalga alammäär peab olema aastaks 2011 võrdsustatud riigi keskmise brutopalgaga. Valmis Koolimäe puhkekodu rekonstrueerimise põhiprojekt (OÜ ESPLAN). Riias toimuval Balti Teatrifestivalil esindavad Eestit M. Kivastiku "Kangelane" (Endla) ja J. Unduski "Boulgakoff" (Eesti Draamateater). Toimub Teatriliidu peakoosolek ning esimeheks valitakse Ain Lutsepp. Teatripidu toimub teatris NO99.

2009     Ilmumist alustab raamatusari „Teatrikoolid“. Eesti, Läti ja Leedu Teatriliidud kirjutasid alla Balti Teatrifestivali uuendatud statuudile. Lavastuste valiku festivalile teeb aastaauhindade žürii, kes soovitab Eestit esindama Endla teatri lavastuse "Janu" (lav. Andres Noormets) ja teater NO99 lavastuse "Kuidas seletada pilte surnud jänesele"(lav. Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper). Eesti Etendusasutuste Liit ja ja Eesti Teatriliit sõlmivad ühiste kavatsuste kokkuleppe, mis sätestab mõlema organisatsiooni ühishuvid teatritöötajate ja teatrite esindamisel teatrivaldkonna jätkusuutliku arengu tagamiseks. Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS ja Eesti Teatriliit sõlmivad ühiste kavatsuste kokkuleppe, milles sätestatakse oma liikmete ühishuvide esindamine töö- ja palgakorralduslike aluste küsimustes ning kultuuri- ja hariduspoliitika valdkonnas. Eesti Teatriliidu juhatus otsustab toetada TALO streiginõudmisi demokraatliku ühiskonna partnerluse ja sotsiaaldialoogi põhimõtete riigipoolse rikkumise vastu. Muutuvad Eesti Teatri Festivali korraldatava festivali DRAAMA valikupõhimõtted. Koostöös Teatriliiduga jõutakse otsusele, et 2010. aastal toimuv festival on kuraatorifestival, kus osaleb maksimaalselt 10 lavastust ning kus eelnevast veelgi suurem rõhk on aruteludel ja Eesti teatri tutvustamisel. Teatriliidu välja antud, Jaak Villeri koostatud ja Jüri Kaarma kujundatud raamat "Kandiline Kaarel Ird" valitakse 2009. aasta 25 kaunima raamatu hulka. Aastaauhindade nimistusse lisanduvad Otto Hermanni nimeline auhind, Rahel Olbrei nimeline auhind, sõnalavastuse muusikalise kujunduse auhind ja parima lavastuse auhind. Aasta kriitikaauhind nimetatakse Teatriliidu juhatuse otsusega Reet Neimari nimeliseks kriitikaauhinnaks. Aastaauhindade pidulik kätteandmine ja teatripidu toimub Rakvere teatris.

2010     Lavameistritele ja lavatöölistele korraldatakse koolitus, mille viib läbi kauaaegne Estonia teatri tehnikadirektor Jaan Mikkel. Toimuvad teatri tehnilistele töötajatele mõeldud kutseeksamid, mis annavad ametliku kinnituse töötajate oskustele ja kvalifikatsioonile. Tartus toimub kuraatorifestival DRAAMA 2010, mille esimeseks kuraator on Madis Kolk. Leedus toimuval Balti Teatri Festivalil esindavad Eestit A. Valdese "Keskööpäike" (Tallinna Linnateater, lav. Anu Lamp) ning R. Strider "Mässajad" (Endla, lav. Andres Noormets). "Keskööpäike" võidab festivali parima lavastuse, parima kujunduse (Ene-Liis Semper) ja naiskõrvalosa (Helene Vannari) auhinnad. Eesti delegatsiooni tagasiside ilmub Sirbis. Teatriliidu liikmeks olevate loovisikute sotsiaalsete tagatiste kindlustamiseks alustatakse MTÜ Teatritegijate Gild projekti koostamist koostöös Lavastuskunstnike liiduga. Projekti juhib Guido Viik. Alustatakse Eesti Teatri Biograafilise Leksikoni teise, täiendatud köite koostamist (peatoimetaja Luule Epner, tegevtoimetaja Ene Paaver). Moodustatakse kaasaegse tantsu õppekava koostamise töörühm, mille koosseis kinnitatakse Haridus- ja Teaduministeeriumi poolt. Teatriaasta auhindade kätteandmine toimub Vanemuise teatris.

2011   Alustatakse vabakutseliste loovisikute sotsiaalsete garantiide (ravikindlustatuse) väljatöötamist Kultuuriministeeriumi poolt moodustatud töörühmas. Tööinspektsioon kiidab heaks dokumendi "Lavaliste esinemiste ohutuse tagamine esituspaikades" (koost. Jaan Mikkel). Tallinna Linnateatris toimub Jaan Mikkeli seminar teatritöötajatele lavalise ohutuse juhendi tutvustamiseks. Alustatakse klassikalise balleti õppekava täiendamist ja moodulipõhiseks korrastamist ning kaasaegse tantsu õppekava koostamist Tallinna Balletikooli tarvis Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse egiidi all. Kinnitati tantsuerialade riiklik õppekava. Riias toimunud Balti Teatri Festivalil esindavad Eestit lavastused "The End" (Von Krahli Teater; auhind aja ja ruumi loova käsitluse eest) ja "Ird. K" (Tartu Uus Teater; auhinnad Ivar Põllule kontseptsiooni ja helikujunduse eest ning näitleja Nero Urkele Kaarel Irdi rolli ee). Teatriaasta auhindade kätteandmine toimub Eesti Draamateatris.

2012 Allkirjastatakse esimene tehniliste töötajate kollektiivleping. Valmib Eesti etenduskunstide arengukava projekt aastateks 2013-2020, mis on koostatud etendusasutuste ja valdkonna eestkosteorganisatsioonide arengukavade ning avalike arutelude põhjal. Dokument koondab teatri- ja tantsuvaldkonnas tegutsevate institutsioonide ja loovisikute eesmärgid strateegiaks, mis on juhiseks nii valdkonnas tegutsejatele kui avalikule sektorile. Arengukavaga kaasneb iga-aastane tegevuskava, mille koostamise ja täitmise eest vastutavad Eesti Etendusasutuste Liit, Eesti Teatriliit, Eesti Teatri Agentuur ja Kultuuriministeerium. Asutatakse MTÜ Teatriliidu Gild. Ühingu eesmärkideks on teatriloome ja etenduskunstide edendamine sellega seotud osapoolte asjaajamise lihtsustamise ja kergendamise kaudu. Ilmub Jaan Mikkeli lavatehniline käsiraamat „Lavast ja lavatehnikast“. Teatriaasta auhindade kätteandmine toimub NUKU teatris.


2013   Kultuuriministeerium ja TALO allkirjastavad kokkuleppe, mille kohaselt on riigiasutuses (nii valitsusasutustes kui ka hallatavates asutustes) kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajaga töötava kõrgharidusega kultuuritöötaja ning sellega võrdsustatud kutselise eriharidusega töötaja brutotöötasu alates 01.01.2014 vähemalt 700 eurot. Toimub dekoraatori, lavameistri ja valgustaja kutsestandardite uuendamine, et siduda need 8-tasemelise Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF). Kinnitatakse lavameistri ja dekoraatori uute kutsestandardite koostajate töörühmad. Kutsekoda kinnitab kultuuri kutsenõukogu töörühmade poolt väljatöötatud kutsestandardid: lavameister (tase 4), juhtiv lavameister (tase 5), dekoraator-butafoor (tase 6), kunstnik-dekoraator (tase 7). Toimub Jaan Mikkeli seminar lavatöötajatele ja lavameistritele ning lavameistri kutsekvalifikatsioonieksam. Lavameistri kvalifikatsioon omistatakse 5 inimesele. Eesti Etendusasutuste Liit, Eesti Teatriliit, Eesti Teatri Agentuur ja Kultuuriministeerium allkirjastavad Eesti etenduskunstide arengukava aastateks 2013-2020. Teatriaasta auhindade kätteandmine toimub Endla teatris.

2014 Taasluuakse Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus. Koostatakse Kultuuriministeeriumi ja TALO poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste protokollis kokku lepitud palgamaatriks. Valitsusega sõlmitakse leping, mis määrab eriharidusega kultuuritöötaja töötasu alammääraks 700 eurot. Ühtlustatakse teatritöötajate kollektiivleping, Näitlejate Liidu, Lavastajate Liidu ja Tehniliste Töötajate Liidu lepingud. Alustatakse riiklikke läbirääkimisi sooduspensionide ja väljateenitud aastate pensionide seaduste muutmiseks. Kutsekojale esitatakse Teatriliidu poolt koostatud ja Eesti kvalifikatsiooniraamistikul paiknevad dekoraatori, lavameistri ja valgustaja uuendatud kutsestandardid (koos hindamisstandarditega). Osaletakse Kutsekoja konkursil dekoraatori, lavameistri ja valgustaja kutse andja õigusele alates 2014. aastast ning võidetakse konkurss. Koolimäe loomemaja projekti edasiarendamine koostöös Kultuuriministeeriumiga. Renoveerimisprojekti korrigeerimine, planeeritud mahtude muutmine koostöös arhitektuuribürooga ESPLAN.

2015   Jätkuvad palgaläbirääkimised TALO koosseisus Vabariigi Valitsusega töötasu alammäära kehtestamiseks 2016. aastaks. Kultuuriministeeriumi ja TALO poolt allkirjastatakse ühiste kavatsuste kokkulepe, mis kinnitab mõlemapoolselt eesmärgiks jätkata dokumendis "Kultuuripoliitika arengusuunad 2020" eesmärkide saavutamist kultuuritöötajate miinimumtöötasude tõstmisel riigi keskmise palga tasemele.
Alustatakse tehniliste töötajate infoportaali koostamist, tehniliste töötajate töökohtadega seotud informatsiooni (vabad töökohad, täiendusõpe, seminarid, kandideerimine projektidesse jne) kogumist.
Alustatakse virtuaalse teatritehnilise infokeskkonna (keskkond hõlmab teatritehniliste valdkondade kaupa hästistruktureeritud ülesehitusega mitmesugust teavet veebikeskkonnas, et asjast huvitatutel oleks võimalus end tehnilise arenguga kursis hoida) loomist. Eeldus on, et see keskkond täieneb tehniliste entusiastide abil ja toel.
27. märtsil antakse Rahvusooperis Estonia üle teatri aastaauhinnad.
Muutub Balti Teatri Festivali formaat. Edasi otsustatakse minna iga 3 aasta tagant toimuva showcase'ina.
Koostöös Kultuurkapitaliga antakse välja aastaraamat Teatrielu 2014 ning koguteose „Eesti sõnateater 1965–1985” I osa. Sarjas „Eesti teatrilugu. Teatrikoolid“ ilmub kogumik „ENSV Teatriühingu õppestuudio“.
Lõpetatakse aasta lavastuse auhinna väljaandmine ning luuakse teatrikunsti eriauhind.


27. märtsil 2016 antakse teatris NO99 üle Eesti teatri aastaauhinnad.

2016. aasta novembris toimub Eesti Teatriliidu üldkogu. Kuulatakse juhatuse tegevusaruannet, ettekandeid erialaliitude ja partnerorganisatsioonide päevaprobleemidest ning riigi teatripoliitika arengusuundadest. Kinnitatakse volikogu ja revisjonikomisjoni koosseis ning võetakse vastu otsus, mille kohaselt Teatriliidu esimehena jätkab Ain Lutsepp ja määratletakse Teatriliidu esimehe, volikogu ja juhatused peamised ülesanded järgmiseks neljaks aastaks:

 1. Juhtida valitsuse tähelepanu kultuuritöötajate õigusele saada oma töö eest väärilist, kvalifikatsioonile vastavat töötasu ning kõrgharidusega ja erialast tööd tegeva kultuuritöötaja töötasu alammäär ei tohiks seejuures olla madalam riigi keskmisest töötasust.
 2. Kehtestada etendusasutuse seaduses riikliku tegevustoetuse eraldamiseks arvestusliku inimtööaasta AITA põhimõte ja kinnitada AITA tegelikuks väärtuseks vähemalt eelneva kalendriaasta III kvartali riigi keskmine täistööajaga töötaja aastatöötasu koos kõikide maksudega.
 3. Kolmepoolse dokumendi - teatritöötajate maatriks-palgasüsteemi - väljatöötamine Kultuuriministeeriumi, Eesti Etendusasutuste Liidu ja Eesti Teatriliidu poolt selle rakendamiseks riikliku tegevustoetuse taotlemisel.
 4. Tehniliste töötajate erialase kompetentsi vastavusse viimine rahvusvaheliste kutsenõuetega täiendkoolituste ning kutseeksamite korraldamise kaudu. Kinnitada koostöös Kutsekoja, Eesti Teatriliidu, Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse ja Eesti Etendusasutuste Liiduga kõikides etendusasutustes kasutatav teatriametite klassifikaator.
 5. Rakendada tehniliste töötajate kompetentsuse hindamisel riiklikult kinnitatud kutsestandardeid.
 6. Vabakutseliste loovisikute sotsiaalse kaitstuse kindlustamiseks seadusandliku baasi loomise jätkamine Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga.
 7. Kaitsta autorite ja esitajate õigust teose ning esituse puutumatusele uue autoriõiguse seaduse versiooni ettevalmistamisel, ning seista WIPO (Ülemaailmse intellektuaalse omandi organisatsiooni) Pekingi leppe põhimõtete sätestamise eest uues seaduses.
 8. Toetada teatri-ja filmierialasid õpetavate kõrgkoolide ja riigieelarveliste etendusasutuste sihikindlat koostööd erialaselt haritud järelkasvu leidmiseks. Pidada oluliseks lavastuskunstnike enesetäiendamist kas EKA-s või vastavat erialalist ettevalmistust pakkuvas väliskõrgkoolis.
 9. Kaasa aidata läbirääkimistele Eesti Lavastuskunstnike Liidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu vahel võimaluste leidmiseks erialaselt kõrgharitud stsenograafide paremaks rakendamiseks.

2017
. aasta algusest hakkab kehtima TALO koosseisus väljavõideldud erialase kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumtöötasu 942 eurot.
21. veebruaril avatakse värskelt renoveeritud Koolimäe loomemaja.
27. märtsil kuulutatakse Ugala teatris välja Eesti teatri aastaauhindade laureaadid.