Eesti teatrikunsti aastaauhindade statuut

I Eesmärk

Eesti teatrikunsti aastaauhindade eesmärgiks on tõsta esile ja märkida ära kõige olulisemad loomingulised saavutused, mis vaadeldava kalendriaasta jooksul on Eesti teatrikunstis aset leidnud.

Auhindadele kandideerimise ning nende väljakuulutamise ja üleandmise protseduuri eesmärgiks on ka ühiskondliku tunnustuse ja avalikkuse tähelepanu koondamine Eesti teatrikunstile ja selle loojatele.

II Auhindade väljaandjad

Auhinnad antakse välja Eesti Teatriliidu ja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali poolt. Eesti Teatriliidul lasuvad seejuures korralduslikud ja näitekunsti sihtkapitalil finantseerimisülesanded.

III Auhindade nominatsioonid

Teatrikunsti aastaauhinnad antakse välja järgmistes nominatsioonides:

Draamalavastuste osas:
  • lavastaja
  • kunstnik
  • meespeaosatäitja
  • naispeaosatäitja
  • meeskõrvalosatäitja
  • naiskõrvalosatäitja

Muusikalavastuste  (ooper, operett, muusikal) osas:
  • muusikaauhind
  • muusikaauhind
Balletilavastuste osas:
  • balletiauhind
Tantsulavastuste osas:
  • tantsuauhind


IV Auhindade suurused

Teatrikunsti aastaauhinnad on rahaliselt vőrdsed. Iga-aastase auhinna suuruse määrab Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nőukogu Eesti Teatriliidu juhatuse taotlusel.

Aastaauhinnaga kaasneb Theodori silm ja Kultuurkapitali rahaline preemia.

V Auhindade määrajad

Auhindade määramiseks moodustab Eesti Teatriliidu juhatus igaks kalendriaastaks sőnalavastuste ja muusikalavastuste žüriid. Žüriide moodustamise printsiibid ning arvuline koosseis on Eesti Teatriliidu juhatuse määrata. Auhindade määramisel on žüriid sőltumatud ja seotud ainuüksi käesoleva statuudiga.

VI Auhindadele esitamine

Kandidaate teatrikunsti aastaauhindadele vőivad esitada iga aasta 15. jaanuariks kőik teatrikunstiga tegelevad asutused, teatrikoolid, teatritegelaste ühendused, meediaväljaannete kultuuritoimetused ja üksikisikud. Kandidaate vőivad esitada ka žüriiliikmed iseseisvalt. Kandidatuuridena tulevad kőne alla tööd nendes Eesti etendusasutuste lavastustes, mis on esietendunud vaadeldaval kalendriaastal. Varasemate lavastuste puhul vőivad vaatluse alla tulla kalendriaastal esietendunud uued osatäitjad. 1. märtsiks avalikustavad žüriid oma eelvaliku tulemused, jättes igas nominatsioonis auhinna kandidaatideks 2-5 isikut.

VII Auhindade määramine

Auhinnad määratakse žürii salajase hääletuse teel, kusjuures auhinna saamiseks peab kandidaat koguma enam kui poolte žürii liikmete hääled. Vőimalikud on seejuures mitu hääletusvooru. Žürii ei oma őigust auhindu nominatsioonide vahel ümber jagada.

VIII Auhindade väljakuulutamine ja kätteandmine

Auhindade saajad tehakse teatavaks ning auhinnad antakse kätte igal aastal 27. märtsil toimuval tahvusvahelise teatripäeva tähistamise üritusel. Auhinnad kuulutavad välja ja annavad kätte žüriide esimehed. Kriitikaauhinna kuulutab välja ja annab kätte Eesti Teatriliidu esimees.

Statuut on heaks kiidetud Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali istungil 18.12.2001 ning kinnitatud Eesti Teatriliidu juhatuse istungil 9.01.2002.