Reet Neimari nimeline kriitikaauhind

I Eesmärk
Reet Neimari nimeline kriitikaauhind antakse autorile või autorite kooslusele eelmise kalendriaasta jooksul kirjalikus või suulises vormis avalikkuseni jõudnud ühe või mitme arvustuse, artikli, saate, trükise vms eest, mis analüüsivad ja kirjeldavad pädevalt Eesti teatripilti ja teatrikunsti.

II Auhinna väljaandjad
Auhinda annavad välja Eesti Teatriliit ja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital. Eesti Teatriliidul on seejuures korralduslikud ja näitekunsti sihtkapitalil finantseerimise ülesanded.

III Auhinna nominatsioonid
Žürii esitab auhinnale ja avalikustab 2–5 nominenti, kelle hulgast valitakse laureaat.

IV Auhinna suurus
Iga-aastase auhinna suuruse määrab Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nõukogu Eesti Teatriliidu juhatuse taotlusel. Aastaauhinnaga kaasneb Theodori silm ja Kultuurkapitali rahaline preemia.

V Auhinna määraja
Auhinna määramiseks moodustab Eesti Teatriliidu juhatus igaks kalendriaastaks žürii. Žürii moodustamise printsiibid ja arvulise koosseisu määrab Eesti Teatriliidu juhatus. Žürii peab olema moodustatud ja selle koosseis avalikustatud hiljemalt 1. juuniks. Auhinna määramisel on žürii sõltumatu ja seotud ainuüksi käesoleva statuudiga.

VI Auhinnale esitamine
Kandidaate auhinnale võivad esitada iga aasta 15. jaanuariks kõik teatrikunstiga tegelevad asutused, teatrikoolid, teatritegelaste ühendused, meediaväljaannete kultuuritoimetused ja üksikisikud. Kandidaate võivad esitada ka žüriiliikmed iseseisvalt.

VII Auhinna määramine
Auhind määratakse žürii salajasel hääletusel, kusjuures auhinna saamiseks peab kandidaat koguma enam kui poolte žüriiliikmete hääled. Sealjuures on võimalik mitu hääletusvooru.

VIII Auhinna väljakuulutamine ja kätteandmine
Auhinna saaja tehakse teatavaks ja auhind antakse kätte igal aastal 27. märtsil toimuval rahvusvahelise teatripäeva tähistamise üritusel.


Statuut on kinnitatud Eesti Teatriliidu juhatuse koosolekul 25. aprillil 2016.