Tehnilise töötaja auhind

STATUUT

Eesti teatrikunsti tehnilise töötaja aastaauhindade eesmärgiks on tõsta esile nii loomingulisi kui ka teatritehniliselt olulisi saavutusi, mis kalendriaasta jooksul Eesti teatris aset on leidnud.

Auhinnad annavad välja Eesti Teatriliidu ja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital. Eesti Teatriliidul lasuvad seejuures korralduslikud ja näitekunsti sihtkapitalil finantseerimisülesanded. Iga-aastase auhinna suuruse määrab Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nõukogu Eesti Teatriliidu juhatuse taotlusel. Auhinna saajale antakse üle Theodori silm.
Teatritöötaja auhind antakse välja kolmes nominatsioonis:
  • lavastust ettevalmistavale töötajale
  • etendust teenindavale töötajale
  • haldus- ja administratiivtöötajale 
Teatrite ettepanekud vaatab läbi žürii, mis on moodustatud Teatri tehniliste töötajate ühenduse, Jumestajate ja grimeerijate ühenduse, Etendusasutuste liidu ja Teatriliidu esindajatest. Auhindade määramisel on žürii seotud käesoleva statuudiga.

Auhinnale võib esitada kandidaate igast etendusasutusest ja teatrist koos põhjendusega auhinnatava töö kohta iga aasta 15. jaanuariks. Kandidatuuridena tulevad kõne alla tööd nendes Eesti etendusasutuste lavastustes, mis on esietendunud vaadeldaval kalendriaastal. 1. märtsiks teeb žürii teatavaks oma eelvaliku tulemused, jättes igas nominatsioonis auhinna kandidaatideks kuni 3 isikut.

Auhinnad määratakse žürii salajase hääletuse teel, kusjuures auhinna saamiseks peab kandidaat koguma enam kui pooled žürii häältest. Komisjonil on õigus esitatavad kandidaadid kinnitada või tagasi lükata, kui need ei vasta statuudis kehtestatud tingimustele.

Auhindade saajad tehakse teatavaks ning auhinnad antakse kätte igal aastal 27. märtsil toimuval rahvusvahelise teatripäeva tähistamisüritusel. Auhindadele kirjutab alla žürii esimees.

Statuut on kinnitatud Teatriliidu juhatuse koosolekul. 13.11.2006. a.

Statuut on kinnitatud Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapitali istungil 11.12.2006.