Tehnilise töötaja auhind

STATUUT

Eesti teatri tehnilise töötaja auhinna eesmärk on tõsta esile nii loomingulisi kui ka teatritehniliselt olulisi saavutusi, mis on kalendriaasta jooksul Eesti teatris aset

leidnud.

Auhinna annavad välja Eesti Teatriliidu ja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital. Eesti Teatriliidul lasuvad seejuures korralduslikud ja näitekunsti sihtkapitalil finantseerimisülesanded. Iga-aastase auhinna suuruse määrab Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nõukogu Eesti Teatriliidu juhatuse taotlusel. Auhinna saajale

antakse üle Theodori silm.

Teatritöötaja auhind antakse välja kolmes kategoorias:
  • lavastust ettevalmistavale töötajale
  • etendust teenindavale töötajale
  • haldus- ja administratiivtöötajale 

Teatrite ettepanekud vaatab läbi žürii, mis on moodustatud Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse, Jumestajate ja Grimeerijate Ühenduse, Eesti Etendusasutuste Liidu

ja Teatriliidu esindajatest. Auhindade määramisel on žürii seotud käesoleva statuudiga.

Auhinnale võib esitada kandidaate igast etendusasutusest koos põhjendusega auhinnatava töö kohta iga aasta 15. jaanuariks. Kandidatuuridena tulevad kõne alla tööd nendes Eesti etendusasutuste lavastustes, mis on esietendunud vaadeldaval kalendriaastal. 1. märtsiks teeb žürii teatavaks oma eelvaliku tulemused, jättes igas

nominatsioonis auhinna kandidaatideks kuni 3 isikut.

Auhinnad määratakse žürii salajase hääletuse teel, kusjuures auhinna saamiseks peab kandidaat koguma enam kui poole žürii häältest. Komisjonil on õigus esitatavad kandidaadid kinnitada või tagasi lükata, kui need ei vasta statuudis kehtestatud

tingimustele.

Auhindade saajad tehakse teatavaks ning auhinnad antakse kätte igal aastal 27. märtsil toimuval rahvusvahelise teatripäeva tähistamise üritusel. Auhindadele kirjutab alla žürii esimees.

Statuut on kinnitatud Eesti Teatriliidu juhatuse koosolekul 13.11.2006.
Statuut on kinnitatud Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali istungil 11.12.2006.