Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus

2. juunil 2014 taasasutati MTÜ Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus.

Ühendus on avalikes huvides tegutsev eriala- ja ametiühing, mis kuulub katsuorganisatsiooni Eesti Teatriliit ning koondab teatri tehnilistel aladel töötavaid ja nende õpetamise alal tegutsevaid isikuid.

LIITUMISEKS tuleb saata sisseastumisavaldus aadressile teatriliit@teatriliit.ee.

TEGEVUSSUUNAD
  • Teatritehniline teabekeskus – erialaste messide, seminaride-workshopide, väljapaistvate lavastuste külastuste korraldamine/vahendamine, taotluste vormistamine Kultuurkapitalile, virtuaalse teatritehnilise infokeskkonna loomine.
  • Teatri tehniliste töötajate tööportaali loomine.
  • Teatritehniliste erialade hea maine kujundamine.
  • Koostöö teatritehniliste erialade väljaõpet teostavate haridusasutustega.
  • Täiendkoolituse, erialase väljaõppe korraldamine/vahendamine, eksamite korraldamine kutsestandardite taotlemiseks, kutsestandardite uuendamine, kutsestandardite rakendamise kontroll.
  • Tehniliste töötajate õiguste kaitse, kollektiivlepingu täitmise jälgimine teatrites ja vajadusel selle muutmine.
  • Teatri tehniliste töötajate aktiivne osavõtt Teatriliidu juhtorganite tööst.
  • Liidu liikmete erialane ja juriidiline nõustamine.

Põhikiri (kinnitamisel)
Kutsestandardid
Kollektiivleping

JUHATUS
Eve Komissarov (esimees), Ugala Teater, eve.komissarov@ut.ee, 510 4867
Tauno Makke (aseesimees), Eesti Draamateater
Taivo Pahmann (aseesimees), Rahvusooper Estonia
Anu Hövel, Endla Teater
Anu Konze, Tallinna Linnateater
Külli Root, Rahvusooper Estonia
Mait Visnapuu, NUKU