Statuudid

TEATRIKUNSTI ERIAUHIND  statuut

SÕNALAVASTUSTE AUHINNAD statuut

MUUSIKAAUHINNAD statuut

BALLETIAUHIND statuut

TANTSUAUHIND statuut

ETENDUSKUNSTIDE ÜHISAUHIND statuut

SÕNALAVASTUSTE MUUSIKALISE KUJUNDUSE AUHIND statuut

KRISTALLKINGAKESE AUHIND statuut

ALGUPÄRASE DRAMATURGIA AUHIND statuut

REET NEIMARI NIMELINE KRIITIKAAUHIND statuut

TEHNILISTE TÖÖTAJATE AUHINNAD statuut


NIMELISED AUHINNAD

Antakse kätte 27. märtsil:
Ants Lauteri nimelised auhinnad statuut
Salme Reegi nimeline auhind statuut
Georg Otsa nimeline auhind statuut
Priit Põldroosi nimeline auhind statuut
Aleksander Kurtna nimeline auhind statuut
Natalie Mei nimeline auhind statuut
Rahel Olbrei nimeline auhind
 statuut

Otto Hermanni nimeline auhind statuut

Antakse kätte auhinnale nime andnu sünniaastapäeval:
Voldemar Panso nimeline auhind statuut
Helmi Tohvelmani nimeline auhind statuut
Karl Adra nimeline auhind statuut