Auhindade töörühma aruanne

Teatriliidu juhatuse otsusel moodustati 19. novembril 2018 erialaliitude vaheline töögrupp, et kaaluda ettepanekuid teatriauhindade struktuuri muutmise kohta.

Töörühm koosseisus Birgit Landberg (Eesti Lavastajate Liit), Eda Peäske (muusikateatri ekspert), Heli Veskus (Eesti Näitlejate Liidu Solistide Liit), Liina Tepand (Eesti Lavastuskunstnike Liit), Mait Visnapuu (Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus), Ott Karulin (Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus), Riina Viiding (Eesti Teatriliit), Triinu Upkin (Eesti Balletiliit), Tõnn Lamp (Eesti Näitlejate Liit) kohtus neljal korral veebruarist maini 2019. aastal.

Töörühm arutas ainult teatripäevapeol väljaantavaid auhindu ning töötas põhimõttel, et igal kohtumisel arutatati konkreetseid auhindu, kaaludes iga auhinna nimetuse ja statuudi vastavust praegusele teatripildile, samuti selle seost ja mõju teistele auhindadele.

Iga arutelu põhjal sõnastati võimalikud muudatusettepanekud koos muudatuse põhjenduse ning võimaliku mõju kirjeldusega, mis on ära toodud ka aruandes, kuid täiendatud kõigil kohtumistel arutatut arvestades.

Töörühma aruandega on võimalik tutvuda siin.