Loomeliitude pöördumine erakondade poole

Eesti Kunstnike Liit alustas 15. augustil 2022 meeldetuletuskampaaniat „Ravikindlustus kõigile!“, millega on nüüdseks liitunud kõik Eesti loovisikuid esindavad loomeliidud. Kampaania eesmärk on Eestis tegutsevatele erakondadele meelde tuletada, kui keerulises ja haavatavas olukorras on kogu taasiseseisvumisaja jooksul olnud vabakutselised töötajad (Eesti on Euroopa kolme riigi hulgas, kelle kõigil elanikel ei ole püsivat ravikindlustust).

Pöördumine erakondade poole

Universaalne ravikindlustus

Loomeliidud on aastate jooksul teinud mitmeid pingutusi, et parandada koostöös kultuuriministeeriumiga vabakutseliste loovisikute juurdepääsu ravikindlustusele. Olulised sammud on olnud näiteks loovisikute ja loomeliitude seadus (LLS; 2004) ja sotsiaalmaksu kuupõhine summeerimine (2015). Kahjuks on nende sammude mõju olnud ebapiisav. Kaalutud on ka solidaarsusprintsiibi laiendamist loovisikutele. Viimastel aastatel on Sotsiaalministeeriumist kõlanud signaal, et uute erisuste lisamiseks sotsiaalmaksu- või ravikindlustusseadusesse puudub poliitiline toetus.

Katkendlik ligipääs ravikindlustusele ei ole enam ainult loovisikute probleem. Tööturg on muutumas üha paindlikumaks ja tööturule lisandub igapäevaselt inimesi, kel puudub püsiv ravikindlustus ebaregulaarse sissetuleku või töövormi eripära tõttu.

Kultuurivaldkonna esindajatena toetame terviklahendust, mis tagab ravikindlustuse kõigile ühiskonna liikmetele. Vähesemal määral parandaks juurdepääsu ravikindlustusele ka sotsiaalmaksu aastapõhine summeerimine, sotsiaalmaksu miinimumkohustuse lävendi alandamine või ravikindlustuse lahtisidumine sotsiaalmaksust.

Pöördumisele erakondade poole on loomeliitude poolt alla kirjutanud Elin Kard (Eesti Kunstnike Liidu president), Gert Raudsep (Eesti Teatriliidu esimees), Kadri Vaas (Eesti Kinoliidu tegevjuht), Airi Triisberg (vabakutseliste loovisikute huvikaitse ekspert).