Draamastuudio Teatrikunstikool

Autor Kalju Haan

Paul Sepa 1920. aastal loodud erastuudiost kujunes Eesti esimene süstemaatiliselt tegutsenud teatrikool, mis kuulus alates 1921. aastast vastasutatud Draamastuudio Ühingu tiiva alla. Draamastuudio teatrikooli sisuline juht ja koolijuhataja oli algusaegadel vaieldamatult Paul Sepp, alates 1924. aastast

töötas viimase kolme lennuga edukalt Hilda Gleser.

Draamastuudio I lennu lõpetajatest (1924) sai omakorda alguse Draamastuudio Teater, mis on andnud nime ka Eesti Draamateatrile. Olgu siin nimetatud esimeses teatrikoolis õppinud niisugused Eesti teatri suurkujud nagu Priit Põldroos, Otto Aloe, Leo Kalmet, Rudolf Engelberg, Kaarli Aluoja, Felix Moor, Ly Lasner, Rudolf Engelberg jt, kellest enamik on kindlalt seotud ka meie hilisema lavapedagoogika ajalooga. Kooli edasine töö andis pidevalt täiendust eesti professionaalsele teatrile: Arno Suurorg, Eduard Tinn, Alfred

Mering, Els Vaarman, Voldemar Alev, Salme Reek, Katrin Välbe jt.

Draamastuudio teatrikool suleti majanduslike raskuste tõttu 1933. aastal. Viis aastat hiljem loodi aga Tallinna Konservatooriumi juurde Riiklik Lavakunstikool, Eesti esimene riiklik teatriõppeasutus, mida võib pidada Eesti professionaalse näitekunsti kindlustajaks ja arendajaks.

Toimetanud Simmo Priks

Kujundanud Mari Kaljuste

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2009