Juhtimine

Eesti Teatriliidu kõrgeim organ on peakoosolek.
Peakoosolekutevahelisel ajal juhivad teatriliidu tööd volikogu ja juhatus.

Peakoosolek
Volikogu
Juhatus
Revisjonikomisjon

Majandusaasta aruanded
Teatriliidu tegevusest aastail 2012-2016