Liikmele

PÕHIKIRI

LIIKMEMAKS TEGEVLIIKMELE

Eesti Teatriliidu liikmemaks on tegevliikmele 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid mitte vähem kui 66 eurot aastas (5,5 eurot kuus).

Liikmemaksu tuleb tasuda iga kuu või vähemalt kord kvartalis. Kui aasta on lõppenud, muutub tasumata liikmemaks võlgnevuseks, mille tulemusel kaotab liige õiguse liikmesoodustustele ja tema rahalisi taotlusi ei rahuldata. Kui võlgnevuse pikkus on rohkem kui 12 kuud ja liige pole taotlenud tasumise tähtaja pikendamist, on teatriliidul õigus liige välja arvata.

Teatritöötajal tuleb esitada liikmemaksu tasumiseks kirjalik avaldus teatri raamatupidajale, kes arvestab liikmemaksu iga kuu töötasust. Kui liige töötab mujal teatrivaldkonnas töö- või muu võlaõigusliku lepinguga (õppejõud, muuseumitöötajad jt), tuleb tasuda teatriliidu liikmemaksu samuti 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust.

Vabakutselised liikmed, kes kuuluvad Eesti Näitlejate Liitu või Eesti Lavastuskunstnike Liitu, tasuvad teatriliidu liikmemaksu oma erialaliidu arvelduskontole koos erialaliidu liikmemaksuga ja vastava selgitusega.

Vabakutselised liikmed, kes kuuluvad Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liitu, Eesti Balletiliitu, Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendusse või üksnes teatriliitu, tasuvad teatriliidu liikmemaksu teatriliidu arvelduskontole. Selgitusse tuleb märkida nimi ja periood, mille eest tasutakse.

Liikmemaksu on võimalik vähendada isikliku motiveeritud avalduse alusel kuni 50 euroni aastas. Liikmemaksu soodustust antakse ühe avalduse põhjal kuni aastaks, soodustust võib taotleda korduvalt.

Lapsehoolduspuhkusel olijad vabastatakse liikmemaksust avalduse alusel kuni tööle asumiseni või lapse 3-aastaseks saamiseni. Avaldus tuleb esitada nii oma erialaliidule (mittekuulumisel otse teatriliidule) kui ka teatri raamatupidajale.

LIIKMEMAKS SEENIORLIIKMELE

Mittetöötavatele seeniorliikmetele (k.a mittetöötavatele väljateenitud aastate pensionäridele) on teatriliidu liikmemaks on 12 eurot aastas, mis tuleb tasuda sama aasta lõpuks. 70-aastased ja vanemad liikmed on liikmemaksust vabastatud.

Eesti Teatriliidu ak EE691010022002583001 (SEB)
Eesti Näitlejate Liidu ak EE727700771006330058
Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu ak EE311010220245860228
Eesti Lavastuskunstnike Liidu ak EE437700771006159569

Teatriliidu liikmemaksu küsimustes palun pöörduge liidu raamatupidaja poole:


TEATRILIIDU LIIKMEKAART

Teatriliidu liikmekaarti on võimalik taotleda kõigil teatriliidu liikmetel. Selleks tuleb saata oma dokumendifoto elektrooniliselt aadressile teatriliit@teatriliit.ee või tuua see teatriliitu (Uus 5). Liikmekaart maksab 5 eurot, ülekanne tuleb teha Eesti Teatriliidu arvelduskontole (selgitusse oma nimi ja märksõna „liikmekaart“).

Liikmekaardi alusel on võimalik saada Eesti teatrites soodustusi piletihindadele. Tingimused on kirjas Eesti Teatritöötajate kollektiivlepingu Lisas 1. Täpsemat infot soodustuste kohta leiate siit.

Rahvusvahelise Teatriorganisatsiooni ITI liikmena annab kaart võimaluse saada igakülgset võimalikku abi riikides, kus on ITI keskus.


TOETUSED

Teatriliidu liikmetel on võimalus taotleda tervisehüvitist ja matusetoetust.

Tervisehüvitise saamiseks tuleb esitada teatriliidule avaldus koos kuludokumentidega.

Hüvitise saamiseks peab olema olnud teatriliidu liige vähemalt aasta. Samuti peab olema tasutud teatriliidu liikmemaks.

Tervisehüvitise taotlemise kord

Lisainfo: tel 646 4512, teatriliit@teatriliit.ee

Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali rahalisel toel hoolitseb teatriliit teatriinimeste matusepaiga eest Metsakalmistul. Metsakalmistule maetakse teatriliidu

liikmeid, kui sugulased avaldavad selleks soovi.

Metsakalmistule matmise kord

Matusetoetust makstakse lahkunud teatriliidu liikme lähedastele. Selle taotlemiseks tuleb esitada teatriliidule avaldus või matusekulu arve. Matusetoetuse ülemmäär on 205 eurot.

Lisainfo: tel 513 1886, riinaviiding@teatriliit.ee


ÕIGUSABI

Õigusnõunik Thea Rohtla nõustab teatriliidu liikmeid kõikides tööküsimustes ning aitab koostada nii teatrisiseseid kui ka erialaliitude lepinguid. Juristi nõuanded on teatriliidu

liikmetele tasuta.

Vastuvõtuaeg esmaspäeviti kl 15.00–16.30.

Lisainfo: tel 5687 9909, thea@rohtlalaw.ee


EESTI TEATRITÖÖTAJATE KOLLEKTIIVLEPING

Eesti Teatriliit ja Eesti Etendusasutuste Liit on sõlminud kollektiivlepingu, mis hõlmab töötajaid, kelle töösuhe on vormistatud töölepinguga. Kollektiivlepingus on käsitletud palga,- töö- ja puhkusetingimusi, tööaega, teatri tootjaõigusi ja loomingulise koosseisu autoriõigusi, uuslavastuste ettevalmistamise korda, usaldusisikute kohustusi ja õigusi

ning läbirääkimiste, konsulteerimise ja informeerimise korda.

Kollektiivlepinguga saab tutvuda siin.


TEATRILIIDU MAJA

Teatriliidu majas on kaks saali, kus on võimalik korraldada koosolekuid, seminare, näitusi, lavastuste proove ja võimaluse korral ka etendusi. Alumise korruse banketisaalis

esitletakse raamatuid ja plaate, korraldatakse näitusi ning peetakse tähtpäevi.

Lisainfo: teatriliit@teatriliit.ee


KOOLIMÄE LOOMEMAJA JA LAHEKÜLA PUHKEMAJA

Teatriliidul on Lääne-Virumaal Laheküla puhkemaja ja Koolimäe loomemaja, viimases

on võimalik korraldada ka seminare, töötube ja proove.

Laheküla puhkemaja töötab juunist septembrini, Koolimäe loomemaja aasta ringi.