Žüriid


Aastaauhindade nominendid ja laureaadid valivad välja žüriid, kelle koosseisud on

määranud Teatriliidu juhatus. Teatrikunsti eriauhinna laureaadi valib Teatriliidu juhatus.

Teatriliidu juhatus on 6–12 liikmeline (aastatel 2016–2020 on juhatus 11-liikmeline) ning selle liikmed valib salajasel hääletusel Teatriliidu volikogu. Volikogu moodustatakse Teatriliidu peakoosolekul (toimub vähemalt kord nelja aasta jooksul) liitude, ühenduste ja osakondade poolt esitatud kandidaatidest. Volikogusse kuulub vähemalt üks esindaja igast liidust, ühendusest ja osakonnast. Teatriliidu juhatuse esimees valitakse

peakoosolekul.

Teatriliidu juhatus valib liikmed 17 žüriisse, kes vaatavad kalendriaasta jooksul

esietendunud lavastusi ja jälgivad Eesti teatripilti oma žürii töö spetsiifikast lähtudes.

Kõigil erialaliitudel, etendusasutustel, eraisikutel jt on õigus esitada kandidaate žüriide koosseisu. Teatriliidu juhatuse koosolekul hääletab juhatus esitatud kandidaatide hulgast kõikidesse žüriidesse liikmed ja varuliikmed. Seejärel palub Teatriliidu esindaja valitud inimestel žürii töös osaleda. Kui eelistatud žüriiliige vastab eitavalt, valitakse nimekirjas järgmine. Žürii esimehe määravad žürii liikmed.