Oleme esindatud

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO)
TALO asutati 28. septembril 1992. Ühendab üle riigi tegutsevaid kutse- ja ametiühinguid, samuti kutse- ja ametiühingute liite. TALO on asutatud töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike ja ühiskondlike huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamiseks ja kaitsmiseks ühistegevuse kaudu. Eesti Teatriliit on kuulunud TALO kui katusorganisatsiooni liikmeskonda alates selle loomisest (1992). Alates 2005. aastast on TALO juhatuse liige Riina Viiding.

SA Eesti Teatri Agentuur
Eesti Teatri Agentuur loodi 2007. aastal Eesti Näitemänguagentuuri ja Eesti Teatriliidu Teabekeskuse ühinemise põhjal. Asutajad on Eesti Teatriliit ja Eesti Etendusasutuste Liit. Agentuuri eesmärk on vahendada teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi, avaldada teatristatistikat, edendada Eesti näitekirjandust ning anda pädevat informatsiooni teatri kohta nii Eestis kui ka mujal maailmas. Sihtasutuse nõukogus esindab Eesti Teatriliitu Riina Viiding.

SA Eesti Teatri Festival
Eesti Teatri Festivali (ETF) asutasid Eesti Teatriliit ja asjaosalised eraisikud 2004. aastal selleks, et korraldada teatrifestivale, arendada teatritegevust, toota lavastusi, olla teatri ja teatritegijate partneriks ka muudes küsimustes. ETF-i korraldusel on toimunud Draama jt festivalid (Draamake, OmaDraama). 2006. aastal korraldas sihtasutus suurprojekti Eesti Teatri Aasta.

Kutsekoda
Kutsekoda loodi 2001. aastal, et jätkata Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomist. Kutsekoja asutajad on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Sotsiaalministeerium, TALO ja Eesti Ametiühingute Keskliit. Kutsekoja nõukokku kuulub lisaks asutajatele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja. Kutsekoja tegevuse eesmärgid on järgmised:
  • ühtse ja korrastatud kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomine ja arendamine,
  • Eesti töötajate kvalifikatsiooni võrreldavuse ja teiste riikide poolt tunnustamise saavutamiseks eelduste loomine.

Kutsenõukogu
Kutsenõukogu on Kutsekoja juures tegutsev sama kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev koostööorgan. Kutsenõukogu eesmärk on vastavas majandusharus kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine. Kutsenõukogu liige on Riina Viiding.

UNI-MEI
UNI-MEI on ülemaailmne meedia-, meelelahutus- ning kunstivaldkonnas töötajate ühendus, mille liikmete hulka kuulub üle 100 kutseliidu ja gildi enam kui 70 riigist.
UNI-MEI on oma liikmeskonda kuuluvatele institutsioonidele rahvusvaheline katusorganisatsioon ja andmepank, kust leida kasulikku teavet nt rahvusvaheliste lavastuste või teatrivaldkonnas töötajate rahvusvahelise liikumise korral.
UNI-MEI tegeleb omandiküsimuste, kutsepoliitika, tehnoloogiliste muudatuste, autoriõiguste, nendega kaasnevate õiguste, piraatluse, tsenseerimise ja paljude muude teemadega. Rahvusvahelisel tasandil aitab UNI-MEI vahendada kollektiivlepinguid ja õigusakte puudutavat teavet. UNI-MEI peab oma ülesandeks ka üldist kontaktide tugevdamist meedia-, meelelahutus- ning kunstivaldkonnas töötajate ja ametiühinguliikumise vahel. Lisaks tegeleb UNI-MEI ühiste huvide eest seismise tugevdamisega riikide vahel, mis puudutab töövaidlusi, töölepingute rikkumisi ja inimõiguste või sõnavabaduse rikkumisi kunsti- või meediavaldkonnas. UNI-MEI kaitseb oma liikmete huve rahvusvahelisel areenil.