GITIS. Eesti stuudio Moskvas 1948–1953

Koostanud Iivi Lepik ja Anne Tuuling

GITIS – Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского; A. V. Lunatšarski nimeline Riiklik Teatrikunsti Instituudi (praegu Venemaa Teatrikunsti

Akadeemia) alguseks loetakse 22. septembrit 1878, kui loodi muusika ja draama kool, 1922. aastal muudeti see riiklikuks teatriinstituudiks. GITIS-e nime kandis õppeasutus aastast 1934, seal koolitati muusika- ja sõnateatrite lavastajaid ja näitlejaid, teatriteadlasi, ballettmeistreid ja -pedagooge.

GITIS-e eesti stuudio tegutses Moskvas 1948–1953. Stuudio lõpetanud, keda oli kokku 24, suunati V. Kingissepa nimelisse Tallinna Riiklikku Draamateatrisse näitlejateks (Ervin Abel, Lembit Anton, Virve Aruoja, Leili Bluumer, Ben Drui, Ita Ever, Endla Hermann, Erich Jaansoo, Tõnis Kask, Kalju Karask, Harry Karro, Kaljo Kiisk, Virve Kiple, Olev Kitsas, Grigori Kromanov, Arvo Kruusement, Aasa Käsi, Silvia Laidla, Asta Lott, Aksel Orav, Jaanus Orgulas, Ellu Puudist, Vello Rummo, Karin Sepre). Kaasa toodi diplomilavastused: August Jakobsoni „Võitlus rindejooneta“, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais’ „Pöörane päev ehk Figaro pulm“, Maksim Gorki „Barbarid“, Konstantin Simonovi „Noormees meie linnast“, Veniamin Kaverini „Kaks kaptenit“.

Lea Tormis (sissejuhatuses):

Käesolevat raamatut tulebki võtta nii uuemate kui ka kaugemate mälujõgede peegeldusena – toeks nappi ajastulist faktoloogiat ja ehedaid ajastudokumente stuudio kroonikavihikute ja omaaegsete kirjade näol. Lugeja tähelepanu tahaks juhtida asjaolule, et tookordsest ajast pärit ja kunagiste studistide hilisemad, õpiaega tagantjärele meenutavad ja hindavad tekstid on raamatus kirjapildiliselt eristatud. Ja sellele, et tegemist pole uurimusliku monograafiaga, vaid subjektiivsetest meenutuskildudest koostatud mosaiikse läbilõikega ühe kollektiivi kujunemisest ja teatriõppest väljaspool

Eestit.

Stuudio lõpetanute pikaaegne roll ja tähendus mitte ainult Eesti teatri, vaid ka televisiooni ja filmikunsti jaoks ei vaja ülerõhutamist. Kuigi mitmed studistid ise on juba meist lahkunud. Aga mõnigi osaleb ka tänases eesti kultuurielus!

Intervjueerinud Virve Koppel
Toimetanud Ene Paaver

Kujundanud Mari Kaljuste

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2011

Loe lisaks:
  • E. Hermann. 30 aastat hiljem: tagasipilk GITIS-e eesti stuudiole. Intervjueerinud K. Orro. – Teater. Muusika. Kino 1983, 12
  • M. Balbat. Intervjuudel põhinev mälestusteraamat. – Sirp, 23. veebruar 2012