Töötajad


Esimees Gert Raudsep
teatriliit@teatriliit.ee

Vastutav sekretär Riina Viiding
tel 646 4512, 513 1886
riinaviiding@teatriliit.ee

Teabejuht Triin Truuvert
tel 646 4512, 5346 5526
triin@teatriliit.ee

Arhiivi- ja raamatukogutöötaja Giina Kaskla
tel 5615 4538
giina@teatriliit.ee

Õigusnõunik Thea Rohtla
vastuvõtuaeg E kl 15.00–16.30
tel 5687 9909
thea@rohtlalaw.ee

Raamatupidaja Annika Visnapuu
vastuvõtuaeg K kl 12.00–16.30  
tel 5661 7396
annika@teatriliit.ee

Erialaliitude korraldus- ja teabejuht Kaisa Sein
Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit ning Eesti Lavastuskunstnike Liit
tel 646 4517, 521 3988
kaisa@teatriliit.ee