Eesti teatrikunsti aastaauhindade statuut

I Eesmärk

Eesti teatrikunsti aastaauhindade eesmärk on tõsta esile ja märkida ära kõige olulisemad loomingulised saavutused, mis on vaadeldava kalendriaasta jooksul Eesti teatris aset

leidnud.

Auhindadele kandideerimise ning nende väljakuulutamise ja üleandmise protseduuri eesmärk on ka ühiskondliku tunnustuse ja avalikkuse tähelepanu koondamine Eesti teatrikunstile ja selle loojatele.

II Auhindade väljaandjad

Auhinnad annavad välja Eesti Teatriliit ja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital. Eesti Teatriliidul lasuvad seejuures korralduslikud ja näitekunsti sihtkapitalil finantseerimisülesanded.

III Auhindade nominatsioonid

Teatrikunsti aastaauhinnad antakse välja järgmistes valdkondades ja nominatsioonides:
 • Sõnalavastused
  • lavastajaauhind
  • kunstnikuauhind
  • meespeaosatäitja auhind
  • naispeaosatäitja auhind
  • meeskõrvalosatäitja auhind
  • naiskõrvalosatäitja auhind
 • Muusikalavastused (ooper, operett, muusikal)
  • muusikaauhind
  • muusikaauhind
 • Balletilavastused
  • balletiauhind
 • Tantsulavastused
  • tantsuauhind

IV Auhindade suurused

Teatrikunsti aastaauhinnad on rahaliselt vőrdsed. Iga-aastase auhinna suuruse määrab

Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nőukogu Eesti Teatriliidu juhatuse taotlusel.

Aastaauhinnaga kaasneb Theodori silm ja Kultuurkapitali rahaline preemia.

V Auhindade määrajad

Auhindade määramiseks moodustab Eesti Teatriliidu juhatus igaks kalendriaastaks žüriid. Žüriide moodustamise printsiibid ja arvulise koosseisu määrab Eesti Teatriliidu juhatus. Auhindade määramisel on žüriid sőltumatud ja seotud ainuüksi käesoleva statuudiga.

VI Auhindadele esitamine

Kandidaate teatrikunsti aastaauhindadele vőivad esitada igal aastal kőik teatrikunstiga tegelevad asutused, teatrikoolid, teatritegelaste ühendused, meediaväljaannete

kultuuritoimetused ja üksikisikud. Kandidaate vőivad esitada ka žüriiliikmed iseseisvalt.

Kandidatuuridena tulevad kőne alla tööd nendes Eesti etendusasutuste lavastustes, mis on esietendunud vaadeldaval kalendriaastal. Varasemate lavastuste puhul vőivad

vaatluse alla tulla kalendriaastal esietendunud uued osatäitjad.

1. märtsiks avalikustavad žüriid oma eelvaliku tulemused, jättes igas nominatsioonis auhinna kandidaatideks 2-5 isikut.

VII Auhindade määramine

Auhinnad määratakse žürii salajase hääletuse teel, kusjuures auhinna saamiseks peab kandidaat koguma enam kui poolte žüriiliikmete hääled. Vőimalik on seejuures mitu hääletusvooru. Žüriil ei ole őigust auhindu nominatsioonide vahel ümber jagada.

VIII Auhindade väljakuulutamine ja kätteandmine
Auhindade saajad tehakse teatavaks ning auhinnad antakse kätte igal aastal 27. märtsil toimuval rahvusvahelise teatripäeva tähistamise üritusel. Auhinnad kuulutavad välja ja annavad kätte žüriide esimehed. Kriitikaauhinna kuulutab välja ja annab kätte Eesti Teatriliidu esimees.

Statuut on heaks kiidetud Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali istungil 18.12.2001 ning kinnitatud Eesti Teatriliidu juhatuse istungil 09.01.2002.