17. novembril toimub kostümeerijate kutseeksam

Registreerimine, dokumendid ja portfoolio saata 9. novembriks aadressile teatriliit@teatriliit.ee.

Kutsestandarditega saab tutvuda siin.

Eksamil osalemiseks vajalikud dokumendid:
  1. Europassi Curriculum vitae
  2. Kutse taotlemise avaldus
  3. Maksekorraldus (kutseeksami tasu 31 eurot tuleb kanda enne eksamit Eesti Teatriliidu arvelduskontole EE691010022002583001)
  4. Tööandja hinnang eelneva töökogemuse kohta (soovituslik)

Eksam toimub vestlusena. Ajagraafiku teatame meili teel.

Eksamikomisjoni kuuluvad Liina Unt, Ivika Jõesaar, Pille-Riin Lillepalu, Garmen Tabor ja Piret Tang.