Volikogu koosoleku päevakord 29. novembril 2010

Päevakord:
  1. Teatriliidu  juhatuse koosseisu kinnitamine aastaks 2010 – 2012. Ülevaade ETL tegevusest. Teatritegijate Gildi loomisest. Ain Lutsepp.
  2. Usaldusisiku tegevuse eesmärk ja vastutus. Mait Raava (arenguplaani „Eesti ametiühingud  2020” juht, Pro Konsultatsioonid).
  3. Praktikas tõusetunud probleemidest töölepingu seaduse rakendamisel. Haldi Ojamaa.