3. augustil toimub koolitus loovtehnilistele töötajatele

Koolitus on koostatud eelkõige dekoraator-butafoori ja kostümeerija kutseeksami potentsiaalseid sooritajaid silmas pidades, kuid võib huvi pakkuda ka teiste erialade töötajatele.

Koolitus toimub Pärnus Endla teatris ja ligikaudu kell 11-18.

Koolitus toimub kaheosalise seminarina, mille esimeses pooles tutvustab Maris Vaht Kutsekojast OSKA prognoosi järgmise 10 aasta muudatuste kohta kultuurisfääri tööjaotuses ja sellega kaasnevaid muudatusi tööoskustes. Maris Vaht annab ülevaate Eesti ja Euroopa kutsesüsteemist ning Europassist.

Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud ja disainer Jaanus Eensalu annab ülevaate portfoolio ja tööde mapi koostamise põhimõtetest ning tutvustab digitaalseid töövahendeid ja kodulehe keskkondi oma töö esitlemiseks.

Päeva teises osas toimuvad praktilised rühmatööd, mida juhendavad ja konsulteerivad Jaanus Eensalu ja Maris Vaht.

Koolituse korraldamist toetavad Endla teater, Eesti Kultuurkapital ja Kutsekoda.

Lisainfo:
Eve Komissarov
510 4867

eve.komissarov@ut.ee

Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus