6. mail toimus Teatriliidus lavatehnikute ja lavameistrite kutseeksam

Hindamiskomisjoni kuulusid Roland Leesment (Endla teatri juht), Toivo Kaev (Eesti Draamateatri lavastusteenistuse juht), Eve Komissarov (Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse esimees), Anton Kulagin (Eesti Teatriliidu kutsekomisjoni liige), Taivo Pahmann (Rahvusooper Estonia tehnikadirektor), Inga Vares (Eesti Lavastuskunstnike Liidu liige) ja Raivo Põldmaa (Tallinna Linnateatri direktor).

Hindamismeetodid: praktiline töö ja vestlus.

Taotlejad tõendasid erialaseid teadmisi, kirjeldades oma tööalaseid tegevusi ja vastates suuliselt hindajate küsimustele. Vestluse käigus hinnati terminoloogia tundmist ja teoreetilisi teadmisi ning ka suhtlemisoskust, keeleoskust, korrektset erialase terminoloogia kasutamist. Vestluse käigus oli taotlejatel võimalik tutvustada oma töökogemusi ja tehtud töid.

Komisjon otsustas anda taotlejaile järgmised kutsetasemed:

Lavatehnik, tase 3

Tuuli Raadik, Jorgen Oras, Jarko Rahnel

Lavameister, tase 4

Siim Saarsen, Rein Jurna, Ivari Visnapu, Ilmar Aru

Juhtiv lavameister, tase 5
Elari Ennok