7. detsembril 2020 toimub Eesti Teatriliidu peakoosolek

Teatriliidu kõrgeima organi üldkoosolekul valitakse Teatriliidu esimees ning kinnitatakse volikogu ja revisjonikomisjoni koosseisud järgmiseks neljaks aastaks.

Peakoosolekul antakse ülevaade Teatriliidu tegevusest aastatel 2016–2020. Lisaks on kavas ettekanded, milles kõneldakse riigi teatripoliitika arengusuundadest, Eesti teatriõppest ja teatriauhindade süsteemist, Teatriliidu ja erialaliitude rollist teatritöötajate töötasude kujundamisel, usalduslikkusest teatris ja ainujuhtimise printsiibi rakendamisest teatri juhtimises (vt lähemalt päevakava).

Peakoosolek toimub 7. detsembril algusega kl 11.00 Eesti Noorsooteatris (Lai 1, Tallinn).

Peakoosoleku delegaadid on erialaliitude ja -ühenduste ning teatrite poolt valitud.

Eesti Teatriliit