7. juuni kutseeksamite tulemused

Valgustaja III

Sander Põllu (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna diplomand)


Dekoraator III

Grete Saluste  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna diplomand)

Roman Kuznetsov (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna diplomand)


Kutseksami komisjon tegutses koosseisus: Aime Unt  - esinaine, Priidu Adlas, Liina Laigu, Jaan Mikkel ja Rein Neimar.