Eesti Teatriliidult seoses kultuurilehega Sirp

Eesti Vabariigi kultuuriminister                                               18. november 2013

                                                                                                                                                                               

EV Kultuuriministeerium

 
Eesti Teatriliidult
Seoses kultuurilehega  Sirp”
 
Lugupeetud härra minister Rein Lang
 
Peame vajalikuks  korraldada  Kultuuriministeeriumi, SA Kultuurileht nõukogu ja kõigi loomeliitude esindajate kohtumine, kus arutataks ja võetaks arvesse asjassepuutuvate osapoolte seisukohti kultuurilehes „Sirp” toimunud ümberkorralduste, nende tegemise viisi ja vajalikkuse kohta.    

Samuti peame oluliseks korraldada kiiremas korras konkurss „Sirbi” peatoimetaja kohale.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et ajalehe „Sirp” näol pole tegemist  eraväljaandega, vaid Eesti ainsa riiklikult toetatava kultuuri-alase nädalalehega, millel on üle poole sajandi olnud oluline roll eesti rahvusliku kultuurivälja hoidmisel ja kujundamisel.  
 
 
Ain Lutsepp
Eesti Teatriliidu esimees