Taasasutati Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus

Eile, 2. juunil 2014 toimus Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse taasasutav koosolek.  


Kinnitati ühenduse tegevussuunad, võeti vastu põhikiri, valiti  juhatus ja revisjonikomisjon.


Juhatusse valiti Roland Leesment (esimees), Margus Vaigur (aseesimees), Tauno Makke (aseesimees), Külli Root, Villu Teder, Kadri Varblane ja Leiger Mets.


Revisjonikomisjoni valiti Taivo Pahmann, Piret Tang ja Aimi Etverk.


Ühendus on avalikes huvides tegutsev eriala- ja ametiühing, mis koondab teatri tehnilisel alal töötavaid ja nende õpetamise alal tegutsevaid isikuid. 
Ühenduse ülesanneteks on muuhulgas teatrite tehniliste töötajate ametioskuste arendamine ja täiendamine; erialase informatsiooni vahendamine; erialase koolituste ja suhtlemise korraldamine; erialase hariduse ja enesetäiendamise edendamine; liikmete sotsiaalsete huvide esindamine; liikmete töö- ja kutsealaste õiguste teostamine kollektiivsete läbirääkimiste pidamise ja erialalepingute sõlmimise kaudu.


Ühendus on Eesti Teatriliidu liikmesorganisatsioon ning ühenduse liikmetele kehtivad Eesti Teatriliidu liikme õigused ja kohustused.
 
Eesti Teatriliit
6464512
teatriliit@teatriliit.ee
www.teatriliit.ee