Eesti Lavastuskunstnike Liidu 25. aastapäev!

ELKL on Eesti Teatriliidu ja Eesti Kunstnike Liidu alaliit ning aastast 2005 Eesti Vabariigi

tunnustatud Loomeliit.

ELKL asutajaliikmeteks 1993. aastal olid Ingrid Agur, Gunta Randla, Tiiu Tepandi, Esti Kittus, Liina Pihlak, Rein Lauks, Kustav-Agu Püüman, Helge Uuetoa, Tiiu Übi, Lilja Blumenfeld, Mari-Liis Küla-Reinsalu, Pille Jänes, Ann Lumiste, Marju Pottisep, Sirje Merima, Peeter Urtson, Marianne Kuurme, Aime Unt, Hannes Võrno, Mats Õun, Ervin

Õunapuu, Tuulikki Tolli, Hardi Volmer ja Vadim Fomitšev.

Liidu juhatajad on olnud Kustav-Agu Püüman, Ann Lumiste, Vadim Fomitšev, Airi Eras, Ene-Liis Semper, Maret Kukkur ja Inga Vares. Igapäevase töö eest vastutavad sekretär Eneken Aksel ja raamatupidaja Krista Laal. Kahekümne viie aasta jooksul on liidu

ridadesse kuulunud rohkem kui 100 lavastuskunstnikku.

Hetkel ühendab ELKL 63 liiget, neist on auliikmed Mari-Liis Küla-Reinsalu, Elsa Startšenko, Ingrid Agur, Kustav-Agu Püüman, Liina Pihlak, Aime Unt, Gunta Randla, Jaak Vaus, Tio Tepandi ja Esti Kittus.

Õnnitleme tähtpäeva puhul kõiki Eesti Lavastuskunstnike Liidu endiseid ja praeguseid liikmeid – jätkuvat loomingulist jõudu ja rõõmu ühisest tegutsemisest sel ainulaadsel kunstialal!