Eesti Teatriliidu peakoosolek lükkub edasi

Eesti Teatriliidu juhatus võttis Vabariigi Valitsuse 10. ja 12. novembri korralduste alusel vastu otsuse tühistada 7. detsembriks 2020 välja kuulutatud Eesti Teatriliidu peakoosoleku toimumise aja.

Peakoosoleku toimumine lükkub edasi vähemalt 6 kuuks, kuni koroonaohtlik olukord on muutunud.

Teatriliidu volikogu ja revisjonikomisjoni praegused koosseisud toimivad edasi kuni peakoosoleku toimumiseni. Samas koosseisus jätkab seni ka Teatriliidu juhatus.