Eesti Teatriliit kuulutab välja konkursi erialaliitude korraldus- ja teabejuhi kohale

Teatriliidu erialaliitude korraldus- ja teabejuht koordineerib Eesti Näitlejate Liidu, Eesti Lavastajate Liidu ja Eesti Lavastuskunstnike Liidu tööd ja kommunikatsioonitegevust, täidab administratiivülesandeid ja organiseerib üritusi (väljasõidud, suvekoolid jms), et tagada seeläbi erialaliitude edukas toimimine.

Ootused kandidaadile:
  • kõrgharidus (soovitavalt kultuurikorralduses)
  • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, vastutusvõime, ettevõtlikkus ja empaatiavõime
  • süsteemsus ja korrektsus
  • heal tasemel arvutioskus
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus kesktasemel

Kasuks tuleb varasem töökogemus koordineerival ametikohal kultuurisektoris, teatrivaldkonna tundmine ja kokkupuude dokumendihaldusega.

Ootame oma kollektiivi inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev ja algatusvõimeline, tulemuslik koostöös erialaliitude juhatustega ja igapäevasuhtluses liikmetega.

Omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd, professionaalset ja toetavat meeskonda.

Motiveeritud sooviavalduse, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 15. maiks 2018 Eesti Teatriliidu aadressile Uus 5, 10111 Tallinn, või digiallkirjastatult aadressile riinaviiding@teatriliit.ee, märgusõnaga „erialaliitude korraldus- ja teabejuhi konkurss“.

Töökoht on täistööajaga. Tööle asumine sügisel 2018.