Ilmunud on aastaraamat „Teatrielu 2020“

9. septembril esitleti Draama festivalil aastaraamatut „Teatrielu 2020“. Esitlus toimus Vanemuise väikese maja ovaalsaalis.

„Teatrielu 2020“ võtab kokku turbulentse teatriaasta, kuid mitte ainult!

2020. aasta teatrielu kajastades ei saa mööda koroonaviirusest ja eriolukorrast ning sellega seoses ka voogteatri esiletõusust. Eriolukorrast teatris loovad ülevaate Kinoteatri produtsent Paul Piik, Ugala teatri juht Garmen Tabor, Eesti Draamateatri juht Rein Oja ja Tartu Uue Teatri produtsent Maarja Mänd. Voogteatrit kui uut nähtust Eesti teatripildis analüüsib Saara Liis Jõerand ning e⁻lektroni esimesest aastast kirjutavad Taavet Jansen ja Andrus Laansalu. Luule Epner annab ülevaate Von Krahli Teatri uuest tulemisest, Ott Karulin etenduskunsti võimumängudest ning Heili Einasto tantsuteatri arengust kombinaat- ja projektiteatri raamistikus.

„Teatrielus 2020“ on fookuses ka väikelinnateatrite argipäev: Karin Allik uurib elu Ugalas ja Heidi Aadma Rakvere Teatris. Uue autorina debüteerib „Teatrielus“ Marta-Liisa Talvet, kes jagab oma mõtteid nüüdisooperist. Madli Pesti sulest pärineb teatrikunstnik Kristjan Suitsu portree ja intervjuu temaga.

Mälu rubriiki sisustavad Kerttu Männiste artikkel modernistlikest kunstnikest laval ja lõuendil ning Voldemar Panso lavastuse „Lea“ (1960) kunstinõukogu protokollid, mida on kommenteerinud Sven Karja.

„Teatrielu 2020“ koostajad ja toimetajad on Anneli Saro ja Oliver Issak, statistika ja kroonika on koostanud Tiia Sippol ja Katarina Tomps. Raamatu keeletoimetaja on Mari Tuuling, kujundaja Kersti Tormis.

„Teatrielu“ sarja annab välja Eesti Teatriliit koostöös Eesti Teatri Agentuuriga, trükib Tallinna Raamatutrükikoda.

Raamatute väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.