Ilmus "Eesti teatristatistika 2011"

Teatri Agentuuri statistikakogumik käsitleb 2011. teatriaastat lähtuvalt lavastusliikidest, žanritest, sihtgruppidest ja teatri omandivormist, samuti on ära toodud põhjalik teatrite tulude-kulude statistika, ülevaade harrastusteatrite aasta tegevusest ning traditsiooniks saanud analüütilised artiklid, mille autoriteks on sel korral Eesti Teatri Agentuuri dramaturg

Heidi Aadma, Tartu Ülikooli doktorand Hedi-Liis Toome ning Vanemuise finantsjuht Toomas Peterson.

Teatristatistikat publitseeritakse alates 2004. aastast, sel korral on kaasatud 34 etendusasutust: 1 avalik-õiguslik teater, 4 riigiteatrit, 4 riigi osalusega sihtasutust, 3 munitsipaalteatrit ning 20 erateatrit ja 2 tantsuagentuuri. Statistikasse kaasatud teatritest 29 said 2011. aastal Kultuuriministeeriumi eelarvest tegevustoetust.

Kaheksanda kogumikuni jõudnud teatristatistika väljaandja on Eesti Teatri Agentuur ja koostööpartneriteks kultuuriministeerium ja Eesti teatrid ning selle väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.

Kogumikku saab küsida Eesti Teatri Agentuurist (Väike-Karja 12, Tallinn) alates 10. septembrist ning see on tänu Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toetusele kõigile tasuta.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Eesti Teatri Agentuuriga

telefonil 628 23 30 või e-aadressil info@teater.ee