Ilmus Jaak Rähesoo ülevaateteos "Eesti teater. Esimene köide"

Kuivõrd "Estonia" ja "Vanemuine" on eesti muusikateatri põhijõud, saab lugeja juba I köitest lisaks sõnateatri üldarengule ülevaate ka muusikateatri kulgemisest. Ajalooline koguvaade püüab jälgida teatrit laiemal ühiskondlikul ja kunstiloolisel taustal, võimaluste piires tuues võrdlusi ka mujalt maailmast. Nagu uuema-aegses teatrivaates tavaks, keskendub selline esitlus eeskätt lavastajate tööle. 


Autori kirjanduse ja teatri vahelist paiknevust arvestades on palju tähelepanu pööratud ka algupärase näitekirjanduse arengule. Üksikteatrite eripeatükid keskenduvad nende spetsiifilisematele probleemidele, ühtlasi leides rohkem võimalust käsitleda näitlejaid.
Esimese köite retsensent on Lea Tormis, toimetanud on raamatu  Mall Põldmäe ja kujundanud Kersti Tormis.

Järgmisel aastal ilmuv II köide hõlmab kõik üksikteatrid peale "Estonia" ja "Vanemuise".