Info dekoraatorite ja valgustajate kutseeksamite kohta. MUUTUS KUUPÄEV!

Eksaminõuete ja kutsestandarditega saab tutvuda Teatriliidu kodulehe kaudu http://www.teatriliit.ee/liikmele/kutseomistamine

Eksamite  täpne ajakava pannakse üles Teatriliidu kodulehele hiljemalt 31. mail.

1. Eksamitele registeerimine, avalduste esitamine koos CVga  toimub kuni 28. maini 2012 aadressil Eesti Teatriliit. Uus tänav Tallinn; meiliaadressil  teatriliit@teatriliit.ee

2. Portfooliod tuua või saata aadressil Eesti Teatriliit. Uus tänav 5, Tallinn.  Märgusõna „Kutseeksam”. Portfooliode esitamise tähtaeg on 21. mai.

3. Eksamiküsimused valgustajatele siin.

4. Eksamitasu üliõpilastele ja Teatriliidu liikmetele on 8 EUR, mitteliikmetele 15 EUR. Eksamitasu kanda arveldusarvele 100 22002583001. Lisada nimi ja märgusõna „kutseeksam”.