Koolitus “Autoriõigused etenduskunstides”

Koolitus on suunatud etendusasutuste juhtidele, kirjandustubade töötajatele, vabakutselistele produtsentidele, loovisikutele ja teistele
huvitatuile.

Koolituse päevakava on järgmine:

11:00-12:00
Ülevaade autoriõiguse seaduse kehtivast regulatsioonist ning selle
muutmise vajadusest intellektuaalse omandi kodifitseerimise raames,
Kärt Nemvalts Kultuuriministeeriumist

12:00-12:45
Autori ja esitaja autoriõigused etendusasutustes; töösuhted ja autorilepingud,
Toomas Seppel, advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ jurist

12:45-13:15
Kohvipaus

13:15-14:00
Muusikateoste litsenseerimine ja muusikateoste kasutamine sõnalavastustes,
Kalev Rattus, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor

14:00-15:00
Vestlusring: Kärt Nemvalts, Toomas Seppel, Kalev Rattus, Ott Karulin


Koolitust modereerib Ott Karulin, Eesti Teatri Agentuuri juhatuse liige.


Palume anda oma tulekust teada hiljemalt 8. märtsil aadressil ott@teater.ee.

Samal aadressil ootame ka konkreetseid küsimusi, millele soovite koolituse käigus vastuseid saada.