Kostümeerijate kutseeksam toimub 29. aprillil

Kostümeerijate kutseeksam toimub esmaspäeval, 29. aprillil 2024 kell 11.00 Eesti Noorsooteatris (Nunne 4).

Registreerida ning dokumendid ja portfoolio palume saata hiljemalt 22. aprilliks aadressile teatriliit@teatriliit.ee.

Kutsestandarditega saab tutvuda siin.

Eksamil osalemiseks vajalikud dokumendid
  1. Europassi Curriculum vitae
  2. Kutse taotlemise avaldus
  3. Maksekorraldus (kutseeksami tasu 35 eurot tuleb kanda enne eksamit Eesti Teatriliidu arvelduskontole EE691010022002583001)
  4. Tööandja hinnang eelneva töökogemuse kohta (soovituslik)

Kutseeksam toimub vestlusena Eesti Noorsooteatris, kuid seda võib sooritada ka Zoomi vahendusel. 

Ajagraafiku ja Zoomi lingi teatame meili teel, kui eksamil osalejad on selgunud.

Hindamiskomisjoni kuuluvad Liina Unt, Kadri Varblane, Klarika Verliin, Ester Kasenurm ja Taivo Pahmann.