Kultuurivaldkonna prioriteedid riigieelarve strateegias

5. aprillil andis Kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu kultuurikomisjonile ülevaate riigieelarve strateegia läbirääkimiste prioriteetidest kultuurivaldkonnale. Saar toob esile kultuuritöötajate palgad, eesti keele õppe võimaluste tagamise kõigile soovijaile, samuti spordi rahastamise plaanid ja investeeringud Kalevi staadionile.

Vabariigi valitsuses peetavad riigieelarve strateegia arutelud aastani 2020 panevad paika eri valdkondade prioriteedid ning vajadused. Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas, et kõige olulisem on kultuuritöötajate väärtustamine, mis tähendab neile tehtava töö eest väärilise palga maksmist. „Kui mullu tõstsime kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalka 13,5% ehk 830 euroni kuus, siis nüüd tuleb edasi aidata ka teisi kultuuritöötajaid. „Minu ettepanek on tõsta miinimumi samaväärselt möödunud aastaga ning ülejäänutele tagada palgatõus 10%, kui riigieelarve seda võimaldab ning läbirääkimised partneritega seda mõtet toetavad,“ ütles Saar.

Olulise küsimusena tõi Saar kultuurikomisjonile välja kvaliteetse eesti keele õppe võimaluste tagamise kõigile soovijale. „Väga tähtis on tagada ka kõige madalama ehk A1-taseme õpe. Selleks taotleme tänavu riigieelarvest täiendavat rahastust, et see taaskäivitada juba 2017. aastal,“ lisas minister. 

Saar tutvustas ka investeeringuvajadusi, millest kõige ajakriitilisem on Kalevi staadioni rekonstrueerimine nüüdisaegseks spordiobjektiks, liiatigi on Kalev tantsupidude kodu, mis kannab paigavaimu ja -mälu. „Taotlus on 7 miljonit eurot eeldusel, et Tallinna linn on valmis samaväärselt õlga alla panema. Järgmine suur tantsupidu toimub aastal 2019, kui renoveerimise esimene etapp võiks olla valmis. Korrastatud staadion annab uusi võimalusi tantsupidude arendamiseks,“ loetles Saar. 

Minister lisas, et kaua kõne all olnud spordi riikliku rahastamise aluspõhimõtete muutmine on jõudnud faasi, kus ettepanekud esitatakse peatselt valitsusele. „Eesti spordi rahastamissüsteem muutub arusaadavamaks, loogilisemaks. Riigieelarve strateegiasse oleme esitanud taotluse lisanduvatele treeneritele töötasu tagamiseks,“ märkis Saar. 

Riigieelarve strateegia arutelud toimuvad valitsuses aprillis. Selle aja jooksul peavad selgeks saama kõigi valdkondade olulisimad riigieelarve mõjuga arenguvajadused aastani 2020.  

Allikas: Kultuuriministeerium 
Vaata ka TALO ettepanekud 2016. aasta töötasu alammäära, töötasustamistingimuste ja sotsiaalsete garantiide kohta