Kutseeksami tulemused

Eksaminandide sooritusi hinnati järgmiselt:


Jelena Ivanova (Vene Teater) -  lavameister, tase 4   
Mihkel Roolaid (Eesti Draamateater) - lavameister, tase 4
Jan Kärema (Eesti Draamateater) - lavamees, tase 3      


Kutsetunnistused antakse pidulikult üle septembrikuus Eesti Teatriliidus.