Kutsetunnistuste pidulik kätteandmine Teatriliidus

Tunnistuse üleandmisel osalevad lisaks kutsesaajatele eksamikomisjoni liige Jaan Mikkel, Eesti Teatriliidu esimees Ain Lutsepp, Etendusasutuste Liidu juht Rein Oja. Kutsetunnistused annab kätte kutsekomisjoni esimees Rein Neimar.

Kevadel 2010 viis Teatriliit läbi koolituse tehnilistele töötajatele, lektoriks oli Estonia kauaaegne tehnikadirektor Jaan Mikkel. Juunis ja juulis toimusid kutseeksamid Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetajatele ja teatri tehnilistele töötajatele. Kutsetunnistusi anti välja kokku 26.