Laupäeval antakse üle Helmi Tohvelmani nim auhind

Auhind asutati 2000. aastal teatrikriitik Margot Visnapi ettepanekul, Teatriliidu juhatuse otsusega, ning antakse loominguliselt silmapaistvale näitlejale, kelle plastiline või psühhofüüsiline liikumine väärib tunnustust, või liikumisjuhile, kelle liikumisseade ühele või mitmele lavastusele on esiletõstmist väärt.

Žürii (koosseisus Laine Mägi, Aleksander Eelmaa, Rein Oja, Tambet Tuisk, Katariina Unt) otsustas anda auhinna

                        KAIE MIHKELSONILE (Eesti Draamateater)

                    Auhinna tunnuslause: „Otsiv, lummav ja andev.“

Auhind antakse üle Helmi Tohvelmani sünniaastapäeval, 13. oktoobril, Väätsal, tema kodukohas. Auhinna üleandmist korraldab Väätsa põhikool koos Teatriliiduga. Auhinna annab üle Laine Mägi, auhinna esimene laureaat.


Auhinnasaajaid:

2000 Laine Mägi – tuletungla ülevõtmise eest.

2001 Rein Oja – kaasaegse lavavõitluse isale.

2002 Mall Noormets – tantsuga ja tantsus.

2003 Hannes Kaljujärv – hingega igas viipes.

2004 Juhan Ulfsak – provokatiivsele, väljendusrikkale ja mõtestatud kehakeele valdajale nii draama- kui ka tantsulaval.

2005 Aleksander Eelmaa – isikupäraselt täpse ja kordumatu lavalise plastika eest ning põhjaliku ja süvenenud pedagoogitöö eest lavalise liikumise õpetamisel.

2006 Tambet Tuisk – pideva enesetäiendamisega tegelevale omapärase plastikaga näitlejale.

2007 Indrek Sammul – ausale, südamlikule, põhimõttekindlale võitlejale.

2008 Hilje Murel – igas žestis on sõna.  

2009 Ago Anderson – liikumatult ja liikudes tragikoomiline, südamlik, eheda ja kerge kehakeelega.

2010 Katariina Lauk – sitke ja kirglik nii hinges kui kehas.

 

Eesti Teatriliit

teatriliit@teatriliit.ee

6464 512