Lavameistrite kutseeksam ja seda ettevalmistav loeng

Lavameistrite ja lavatöötajate kutseeksam toimub

8. aprillil Teatriliidus, algusega kell 11.00.

Kutseeksamid toimuvad ainult Teatriliidu liikmetele. Täpne informatsioon eksami kohta saadetakse teatritesse ja avaldatakse Teatriliidu kodulehel hiljemalt üks kuu enne eksameid.


11. veebruaril kell 12.00–16.00 toimub Tallinna Linnateatris

Jaan Mikkeli loeng

„Kuidas valmistuda lavatöötaja ja lavameistri kutseeksamiks“

nii oma äsjailmunud õpperaamatu „Lavast ja lavatehnikast“ (raamatu avaldamist toetas Kultuurkapital) kui ka teiste teatri tehnilisi üldküsimusi käsitlevate raamatute põhjal.


Jaan Mikkeli õpperaamatu lähtematerjaliks on autori poolt aastatel 1974–1993 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (hiljem Eesti Kunstiakadeemias) peetud lavatehnika ja ohutustehnika loengud ja Eesti Teatriliidu poolt 2010. aastal korraldatud 15-tunnine loengusari samal teemal. Raamat sisaldab väikese eesti-inglise lavasõnastiku ja dokumendi „Lavaliste esinemiste ohutuse tagamine esituspaikades“, mis on kinnitatud tööinspektsiooni poolt.


Õpperaamat „Lavast ja lavatehnikast“ on müügil raamatupoodides ja Eesti Teatriliidu valvelauas Uus tänav 5. Teatriliidust ostetud raamatu hind on 10 eurot.

 

Registeerimine õppepäevale aadressil: teatriliit@teatriliit.ee